Tiskové zprávy


Dohoda o hrazení nákladů v souvislosti s tzv....

Ošetřujícím lékařům bude možné proplácet část administrativních nákladů v souvislosti s tzv. neschopenkami. Včera večer se na tom dohodli ministr práce a sociálních věcí Petr...

Zjistit více

1. 12. 2009

e - Databáze produktů Evropského sociálního...

Na 350 produktů obsahuje nová internetová databáze (e – Databáze) Evropského sociálního fondu (ESF) na adrese http://esfdb.esfcr.cz. Firmy, neziskové organizace i další...

Zjistit více

1. 12. 2009

I nevidomí a slabozrací mohou využít informační...

Elektronickým orientačním a informačním systémem pro nevidomé a slabozraké TYFLOSET disponuje od tohoto týdne všech 331 informačních kiosků ministerstva práce a sociálních věcí...

Zjistit více

1. 12. 2009

Letáky MPSV provedou veřejnost změnami od 1....

Jak se změní nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné a pojistné na sociální zabezpečení. Tyto a další informace přináší informační leták „Úsporný balíček – Změny v...

Zjistit více

1. 12. 2009

Lidé bez práce mohou využít historicky první...

Co dělat při ztrátě zaměstnání, na koho se obrátit, na jaké dávky od státu vzniká nárok nebo jak si najít nové zaměstnání a co všechno je k tomu potřeba. Tyto a další informace...

Zjistit více

1. 12. 2009

Od ledna 2010 se změní příspěvek na provoz...

Jedním z úsporných opatření, která povedou ke snížení deficitu státního rozpočtu, je změna výše příspěvku na provoz motorového vozidla. Dojde k ní od 1. ledna 2010, a to na...

Zjistit více

1. 12. 2009

Přehled nejvýznamnějších změn v důchodovém...

Dne 17. července 2008 byl Parlamentem schválen zákon č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č....

Zjistit více

1. 12. 2009

Přehled změn v pojistném na sociální...

Od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 budou platit úsporná opatření v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), která se týkají pojistného na sociální zabezpečení,...

Zjistit více

1. 12. 2009

Společné doporučení ministerstva práce a...

Zákonem č. 206/2009 Sb., došlo k novelizaci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon o sociálních službách), a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné...

Zjistit více

1. 12. 2009

Stanovisko MPSV k platbě pojistného na sociální...

Ve sdělovacích prostředcích jsou v současné době publikovány zavádějící informace o tom, že v 1. pololetí roku 2007 nebyla povinnost zaměstnavatelů odvádět pojistné na sociální...

Zjistit více

1. 12. 2009

Veřejnou službu mohou obce využít při úklidu...

Od 1. ledna 2009 si lidé, kteří jsou déle než půl roku v hmotné nouzi, mohou zlepšit svou finanční situaci vykonáváním tzv. veřejné služby. Tou se rozumí pomoc obci např. při...

Zjistit více

1. 12. 2009

Za nejvíc stabilní lze i v současné době...

O pojetí současné rodiny a směrech, kam se ubírá či by se ubírat měla, debatovali odborníci na konferenci „Rodina na prahu 21. století“. Mezinárodní akci už po páté uspořádalo...

Zjistit více

1. 12. 2009

Evropskou kampaň BOZP 2008/2009 zakončil kulatý...

Nejzávažnější problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), trendy pracovního práva, legislativní úprava BOZP či preventivní opatření, která umožní...

Zjistit více

1. 11. 2009

Job cluby nově nabízejí speciální poradenství...

Příprava na účast v assesment centru, coaching, péče o osobní růst, modelové situace či relaxační formy. To jsou nové metody, které kromě standardních služeb (např. seminářů na...

Zjistit více

1. 11. 2009

Na projekt „Vzdělávejte se!“ půjde více peněz

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se rozhodlo navýšit finanční prostředky na protikrizový projekt „Vzdělávejte se!“. Využívají ho firmy, které nemají pro své...

Zjistit více

1. 11. 2009

Nezaměstnanost se v říjnu snížila o 0,1 p.b. na...

K 31. říjnu 2009 bylo bez práce 498 760 lidí. To je o 2 052 méně než ke konci letošního září. Meziročně však nezaměstnaných přibylo 187 055. Vyplývá to z údajů úřadů práce. Míra...

Zjistit více

1. 11. 2009

Obec přátelská rodině dospěla do finále

Od středy 25. listopadu 2009 má letošní ročník soutěže Obec přátelská rodině své vítěze. Slavnostní vyhlášení výsledků celostátní soutěže, která hodnotí, jak se v různých...

Zjistit více

1. 11. 2009

Odborný seminář pro obce přátelské rodině

Obce a města, jež se v letošním roce přihlásily do soutěže Obec přátelská rodině, měly možnost zúčastnit se odborného semináře k tématu podpory rodiny na místní úrovni, který se...

Zjistit více

1. 11. 2009

Postoj MPSV k zaměstnávání cizinců

MPSV se snaží vyjít vstříc potřebám zaměstnavatelů a neopomíná dodržovat přednost občanů ČR a jiných států EU. Zároveň je však snahou MPSV zajistit, aby v České republice...

Zjistit více

1. 11. 2009

Prostředky z EU mají zlepšit služby v oblasti...

Rozšíření a zkvalitnění služeb poskytovaných zaměstnavatelům a uchazečům o práci, rekonstrukce či vybudování úřadů práce, podpora spolupracujících organizací a další formy...

Zjistit více

1. 11. 2009