Důležité sdělení

Upozornění

Aktualizované informace týkající se současné situace COVID-19 naleznete na stránkách:

Ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/

Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

 

Od 3. prosince 2020 je platný nový formulář žádosti do Programu klíčový a vědecký personál a Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec. Podrobnější informace najdete na webu MPO https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/upozoroneni-_-novy-formular-zadosti-do-programu-klicovy-a-vedecky-personal-a-programu-vysoce-kvalifikovany-zamestnanec-platny-od-3-12-2020--zmena-se-n--258263/.

 

Zahraniční zaměstnanost

Zahraniční zaměstnanost