Důležité sdělení

Upozornění

Informace uvedené v oblasti „zahraniční zaměstnanost“ nemusejí být aktuální.
Vyvěšení aktualizovaných informací, které budou zahrnovat změny v oblasti zahraniční zaměstnanosti, právě připravujeme.

Zahraniční zaměstnanost

Zahraniční zaměstnanost