Důležité sdělení

Upozornění

Aktualizované informace týkající se současné situace COVID-19 naleznete na stránkách:

Ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/

Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

 

Zahraniční zaměstnanost

Zahraniční zaměstnanost