Průvodce

‏‏

Důchodová reforma

AKTUALITY

pátek 14. června

13:00V těchto dnech RILSA realizuje výzkum životních podmínek rodin s dětmi, které pobírají, nebo v posledních letech pobíraly přídavek na dítě. Cílem je získat podrobnější informace o potřebách těchto rodin spojených s péčí a výchovou dětí. Pokud patříte mezi příjemce přídavku na dítě nebo jste jej pobírali v předchozích letech a přišel Vám e-mail z MPSV, budeme rádi, když se výzkumu zúčastníte a dotazník vyplníte. Všechny odpovědi považujeme za důvěrné, veškeré údaje jsou zaznamenávány anonymně a zpracovány souhrnně za všechny oslovené rodiny a nebudou v žádném případě spojovány s Vaší osobou ani rodinou. Děkujeme za spolupráci a za čas, který budete věnovat vyplnění dotazníku.

čtvrtek 13. června

12:30Úřad práce ČR je připraven pomoci zaměstnancům Liberty Ostrava s ochranou při platební neschopnosti zaměstnavatele a poskytne i další formy pomoci, které mohou zaměstnanci využít ještě během trvání pracovního poměru. Úřad práce proto již s předstihem personálně posílil příslušné pobočky v regionu. Více informací najdete zde.

středa 12. června

21:00V rámci úpravy zákona „Lex Ukrajina VII“ vláda schválila návrh na navýšení humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky se zdravotním postižením. Od 1. ledna 2025 tak podle návrhu v novele bude humanitární dávka navýšena u zdravotně postižených dětí o 6 600 Kč a u dospělých osob o 4 400 Kč. V poslední době se současně výrazně zlepšila bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu, pokud jde o uprchlíky z Ukrajiny. V prvním kvartálu letošního roku příjmy dosáhly 6,4 miliardy. Více informací najdete zde.

11:00 - MPSV připravilo v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb dvě výzvy k předkládání žádostí o dotaci týkající se všech cílů stanovených v dokumentaci programu. Od 26. června 2024 bude možné podávat žádosti o dotace pro záměry týkající se podpory mobility a také bude znovu otevřena výzva podporující pořízení elektrické požární signalizace. Více informací najdete zde.

ARCHIV AKTUALIT

Poslední aktualizace: 14. 6. 2024

Tiskové
zprávy

Novinky
Menu