Od ledna 2010 se změní příspěvek na provoz motorového vozidla

1. 12. 2009

Jedním z úsporných opatření, která povedou ke snížení deficitu státního rozpočtu, je změna výše příspěvku na provoz motorového vozidla. Dojde k ní od 1. ledna 2010, a to na základě vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 451/2009 Sb., která dnes vyšla ve Sbírce zákonů.