Vybrané statistické údaje

Počet příjemců rodičovského příspěvku podle pohlaví Rok Průměrný měsíční počet příjemců za sledovaný rok (v tis.) ženy muži celkem 2001 ...

Zjistit více

6. 4. 2019

Volný přístup na trh práce pro občany vybraných...

1. července 2024 vstupuje v účinnost nařízení vlády, které zavádí volný vstup na český trh práce občanům těchto devíti států1:

Zjistit více

7. 6. 2024

Stanoviska a doporučené postupy

 

Zjistit více

14. 3. 2019

Organizační struktura Ministerstva práce a...

Kontakty

Zjistit více

14. 3. 2019