Práce a zaměstnání

Zaměstnanecká karta, modrá karta, karta vnitropodnikově převedeného zam.