Job cluby nově nabízejí speciální poradenství zaměřené na nezaměstnané s vyšší kvalifikací a lidi s finančními problémy

1. 11. 2009

Příprava na účast v assesment centru, coaching, péče o osobní růst, modelové situace či relaxační formy. To jsou nové metody, které kromě standardních služeb (např. seminářů na téma tvorba životopisu, příprava na výběrová řízení, orientace na trhu práce, komunikační dovednosti, práce se stresem aj.) poskytují nezaměstnaným poradenské útvary úřadů práce.