Evropskou kampaň BOZP 2008/2009 zakončil kulatý stůl s odborníky

1. 11. 2009

Nejzávažnější problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), trendy pracovního práva, legislativní úprava BOZP či preventivní opatření, která umožní předcházet problémům na pracovištích. To byla mimo jiné témata kulatého stolu, který se na závěr Evropské kampaně BOZP 2008/2009 uskutečnil 6. října 2009 v Praze.