Dávky pro osoby se zdravotním postižením budou...

MPSV připravilo návrh zákona, jehož cílem je systémové sjednocení všech sociálních dávek podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem pod hlavičku České správy...

Zjistit více

15. 4. 2024

Jarní sbírka potravin proběhne už zítra. MPSV...

Zítra, tedy v sobotu 13. 4., se uskuteční pravidelná Sbírka potravin, která probíhá ve všech krajích. Za skoro 10 let spolupráce s potravinovými bankami MPSV na potravinovou...

Zjistit více

12. 4. 2024

Fórum rodinné politiky 2024 otevírá registrace....

Ministerstvo práce a sociálních věcí oznamuje otevření registrace pro sedmý ročník konference Fórum rodinné politiky, která se bude konat 6. a 7. června 2024 v Jihlavě. Letošní...

Zjistit více

11. 4. 2024

MPSV a MZd představila změnový zákon o...

Ministr práce a sociálních věcí a ministr zdravotnictví společně představili změnový zákon o sociálně-zdravotním pomezí, který počítá s efektivním propojením...

Zjistit více

11. 4. 2024

MPSV vyhlásilo šestnáctý ročník soutěže „Obec...

Vyhlášení soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2024“ směřuje k podpoře aktivit na komunální úrovni, které mají za cíl posílení rodinných vztahů, komunitní soudržnosti a...

Zjistit více

10. 4. 2024

Na sociální služby s nadregionální působností...

Dotace na poskytování nadregionálních a celostátních služeb (tzv. dotační titul B) budou v letošním roce činit přes 1,52 miliardy korun. Tento titul plně administruje MPSV....

Zjistit více

9. 4. 2024

NRB poskytuje bezúročné úvěry pro sociální...

Sociální podniky mohou od 1. dubna 2024 v rámci programu S-podnik plus opět žádat Národní rozvojovou banku o poskytnutí bezúročného úvěru až do výše 25 milionů korun....

Zjistit více

8. 4. 2024

MPSV podrobně představilo reVizi sociálních...

MPSV podrobně představilo revizi dávek státní sociální podpory. Ze čtyř dosud fungujících dávek vznikne nově pouze jedna. Její výše bude vypočítávána dané domácnosti na míru, a...

Zjistit více

4. 4. 2024

Státní úřad inspekce práce v roce 2023...

V uplynulém roce provedly orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 19 977 kontrol, což je o 1,5 tisíce více než v předchozím roce. Z tohoto počtu se 8 406 kontrol zaměřilo...

Zjistit více

2. 4. 2024

Účinná prevence je nejlepší způsob, jak...

Výzkumný ústav bezpečnosti práce pod záštitou MPSV vyhlásil kampaň nazvanou „Chcete-li ušetřit, vsaďte na správné přidělení osobních ochranných pracovních prostředků“. Cílem...

Zjistit více

28. 3. 2024

Lepší začlenění do práce pro sociálně a...

Vláda na dnešním zasedání schválila návrh zákona o integračním sociálním podniku předložený ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou. Díky legislativnímu ukotvení...

Zjistit více

27. 3. 2024

Ministři rezortů práce diskutovali o společných...

Ministr Marian Jurečka dnes v rámci své zahraniční cesty na Slovensko navštívil Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny SR. Na bilaterálním jednání se setkal se svým...

Zjistit více

26. 3. 2024

Digitalizace MPSV: Priority v oblasti digitální...

Díky digitalizaci zlepšujeme služby pro klienty a zjednodušujeme práci našim zaměstnancům. Ve státní správě jsme v tom nyní lídrem a chceme jít stále dál. Modernizujeme...

Zjistit více

22. 3. 2024

Konference ke Světovému dni sociální práce...

MPSV i letos vyjádřilo své uznání sociálním pracovnicím a pracovníkům u příležitosti Světového dne sociální práce, který připadá na 19. března. Ministr Marian Jurečka na...

Zjistit více

21. 3. 2024

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se...

Vláda dnes schválila návrh nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce, který předložil ministr...

Zjistit více

20. 3. 2024

Minimální mzda se bude pravidelně valorizovat,...

Na dnešním zasedání vláda schválila novelu zákoníku práce, která zavádí mechanismus valorizace minimální mzdy. Zákon stanoví jasná a předvídatelná pravidla pro výpočet a...

Zjistit více

20. 3. 2024

Krok k evropské směrnici o platformové práci....

Na Radě ministrů pro zaměstnanost a sociální věci (EPSCO) se 11. března 2024 podařilo vyjednat dohodu v otázce směrnice o zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím...

Zjistit více

12. 3. 2024

MPSV upozorňuje na nové povinnosti agentur...

Na začátku ledna letošního roku nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti. MPSV v této souvislosti znovu upozorňuje na povinnosti agentur práce, kterým bylo vydáno povolení...

Zjistit více

8. 3. 2024

Stovky lidí napříč celou Českou republikou...

Zatímco se dokončují práce na zákonu o podpoře v bydlení, Ministerstvo práce a sociálních věcí pomáhá prostřednictvím svého projektu Podpora sociálního bydlení a jeho systémové...

Zjistit více

7. 3. 2024

Příběhy péče, které inspirují. Nominujte své...

Ministerstvo práce a sociálních věcí znovu otevírá nominace na ocenění Pečující roku, které si klade za cíl ocenit a veřejně uznat náročnou práci neformálních pečujících po celé...

Zjistit více

6. 3. 2024