Další portály

Další portály

Asociace pracovní rehabilitace ČR

Osoby se zdravotním...

http://www.aprcr.cz/

Cílem Asociace pracovní rehabilitace ČR je rozvíjet kvalitu služeb v oblasti pracovní rehabilitace.

Zjistit více

Atlas školství

Výběr škol, oborů,...

https://www.atlasskolstvi.cz/

Stránka slouží pro vyhledání základní školy, střední školy, vysoké školy, jazykové školy, nebo vyšší odborné školy. Školy můžete vyhledat dle měst a zaměření, forem studia a mnohých dalších kritérií.

Zjistit více

CERMAT

Přijímací zkoušky,...

https://www.cermat.cz/

Stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání obsahují kromě informací k samotné státní maturitě také vzorové testy.

Zjistit více

Česká asociace kariérového poradenství

Instituce - Výběr...

https://www.cakp.cz/

Neziskové sdružení kariérových poradců, koučů, mentorů, personalistů a zájemců o oblast kariérového poradenství v České republice.

Zjistit více

Česká správa sociálního zabezpečení

Portály MPSV

https://www.cssz.cz/

Finančně správní instituce mající na starost např. vyplácení důchodů a nemocenských dávek.

Zjistit více

České sociální podnikání

Projekty EU

https://ceske-socialni-podnikani.cz/

Projekt se zaměřuje na rozvoj podpůrné sítě lokálních konzultantů, odborných poradců a možností stáží pro začínající nebo rozvíjející se sociální podnikatele.

Zjistit více

Český Focal Point

Portály MPSV

http://www.ceskyfocalpoint.cz/

Focal Point (FOP) je kontaktní místem evropského informačního systému pro oblast BOZP a jeho činnost je proto koordinována Evropskou agenturou pro BOZP (EU-OSHA).

Zjistit více

Cizinci

Portály MPSV

https://www.cizinci.cz/

Komplexní a aktuální zdroj informací o integraci cizinců v ČR a zahraničních souvislostech.

Zjistit více

Dětská skupina MPSV

Projekty EU

http://dsmpsv.cz/

Oficiální stránky dětských skupin MPSV.

Zjistit více

EUR – Lex

Evropská unie

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs

Stránky EUR-Lex poskytují ve 24 úředních jazycích EU bezplatný přístup k věstníkům Evropské unie, evropskému právu, judikatuře EU a dalším právním dokumentům spojených s EU.

Zjistit více

Euroskop

Evropská unie

https://www.euroskop.cz/

Webový portál Euroskop je hlavním informačním zdrojem o EU na internetu v češtině. Pokrývá i běžné denní zpravodajství o Evropské unii.

Zjistit více

Evropský sociální fond ČR

Portály MPSV -...

https://www.esfcr.cz/

Finanční nástroj Evropské unie na podporu zaměstnanosti a prosazování hospodářské a sociální soudržnosti.

Zjistit více

Fond dalšího vzdělávání

Instituce

http://www.fdv.cz/

Fond dalšího vzdělávání sdružuje informace, znalosti a odborníky. Pomáhá růst, uplatnit se na trhu práce i ve společnosti.

Zjistit více

Informace k uznávání zahraničního...

Nostrifikace, EU

https://nostrifikace.mkc.cz/

Tento portál poskytuje informace o uznávání Vašeho zahraničního vzdělání a odborné praxe v ČR.

Zjistit více

Jazykové školy

Výběr škol, oborů,...

http://www.jazykoveskoly.com/

Centrální stránka s možnostmi vyhledávat jazykové školy podle různých kritérií. Dále je dostupná velké množství článků a aktualit ze stejného sektoru.

Zjistit více

JOBHUB

Portály MPSV

https://www.job-hub.cz/

Vše pro rozvoj vaší kariéry na jednom místě

Zjistit více

Legální práce cizinců v ČR

Práce v ČR

https://pracecizincu.cz/

Praktické informace pro cizince - občany třetích zemí, kteří mají zájem legálně pracovat v ČR. Informace jsou dostupné v češtině, angličtině, ukrajinštině, rumunštině a vietnamštině.

Zjistit více

Mikrojesle

Projekty EU

https://mikrojesle.mpsv.cz/

Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby

Zjistit více

Nadační fond pro podporu zaměstnávání...

Osoby se zdravotním...

http://www.nfozp.cz/

Stránky neziskové organizace zaměřené na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Cíleně se věnuje nejen aktivnímu vytváření pracovních míst pro OZP, ale i osvětě a vzdělávání personalistů i vedení firem

Zjistit více

Národní centrum Europass

Nostrifikace, EU

http://www.europass.cz/

Kontaktní místo pro jednotlivce či organizace, kteří/které chtějí získat podrobné informace o Europassu nebo si Europass pořídit.

Zjistit více

Národní centrum podpory transformace...

Projekty EU

http://www.trass.cz/

Národní centrum se věnuje podpoře transformace sociálních služeb a deinstitucionalizace v ČR.

Zjistit více

Národní soustava kvalifikací

Volba povolání

http://www.narodnikvalifikace.cz/

Portál je informační základnou o soustavě celostátně uznávaných profesních kvalifikací v ČR.

Zjistit více

Národní soustava povolání

Portály MPSV - Volba...

https://www.nsp.cz/

Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Zjistit více

Národní ústav pro vzdělávání

Instituce

http://www.nuv.cz/

Posláním Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) je všestranně pomáhat rozvoji všeobecného, odborného, uměleckého a jazykového vzdělávání a podporovat školy.

Zjistit více

Národní vzdělávací fond

Instituce

http://www.nvf.cz/

Národní vzdělávací fond (NVF) je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je podporovat rozvoj a restrukturalizaci lidských zdrojů v souladu s požadavky ekonomických a sociálních reforem České republiky.

Zjistit více

Nová maturita

Přijímací zkoušky,...

https://novamaturita.cz/

Bližší informace k nové maturitě.

Zjistit více

Oborový portál BOZP

Bezpečnost a ochrana...

https://www.bozpinfo.cz/instituce

Oborový portál Výzkumného ústavu bezpečnosti práce nabízející rady, právní předpisy či výzkumy z oblasti BOZP (Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci).

Zjistit více

Otevřená data MPSV a ÚP

Portály MPSV

https://data.mpsv.cz/web/data

Portál s datovými sadami z oblasti MPSV a ÚP.

Zjistit více

OZP práce

Osoby se zdravotním...

https://ozpprace.cz/

Specializovaný portál se zaměřením na zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Zjistit více

Podpora implementace dětských skupin

Projekty EU

http://www.dsmpsv.cz/

Podpora vzniku a fungování dětských skupin, zakotvení systému dětských skupin a jejich kvality a zvýšení dostupnosti kvalitních informací o dětských skupinách.

Zjistit více

Portál Evropské unie

Evropská unie

https://europa.eu/european-union/index_cs

Základní informace o EU. Historie a fungování EU, evropské instituce a orgány, členské země, symboly EU a další fakta.

Zjistit více

Portál občana

Veřejná správa

https://obcan.portal.gov.cz/

Portál občana je portálové řešení, fungující jako jednotné místo pro komunikaci občana s úřadem.

Zjistit více

Portál veřejné správy

Veřejná správa

https://portal.gov.cz/obcan/

Cesta k informacím a službám celé veřejné správy. Portál je svým zaměřením určen pro širokou veřejnost, státní správu a samosprávu, státní i soukromé organizace včetně podnikatelů, živnostníků a cizinců.

Zjistit více

Práce občanů EU v ČR

Práce v ČR

https://eu-citizens.cz/

Praktické informace pro občany EU a jejich rodinné příslušníky, kteří mají zájem legálně pracovat v ČR. Informace jsou dostupné v češtině, angličtině, polštině, bulharštině a rumunštině.

Zjistit více

Právo na dětství

Projekty EU

http://www.pravonadetstvi.cz/

Web Právo na dětství přináší souhrnný materiál k problematice ochrany práv dětí.

Zjistit více

Průvodce volbou povolání

Volba povolání - Výběr...

https://www.infoabsolvent.cz/

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce.

Zjistit více

Rejstřík škol a školských zařízení

Výběr škol, oborů,...

https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/default.aspx

V rejstříku škol a školských zařízení můžete vyhledat informace o konkrétní škole nebo školském zařízení.

Zjistit více

Rovná odměna

Projekty EU

http://www.rovnaodmena.cz/

Projekt se věnuje problematice rovného odměňování.

Zjistit více

SCIO

Přijímací zkoušky,...

https://www.scio.cz/

Společnost zaměřená na školní i mimoškolní vzdělávání, orientující se na příjímací zkoušky na vysoké školy.

Zjistit více

Státní úřad inspekce práce

Portály MPSV

https://www.suip.cz/

Informace o činnosti úřadu se zaměřením na prevenci negativních jevů (prac. úrazy, nemoce z povolání apod.) a snaha, o co nejlepší přípravu na zdolávání následků takových dějů.

Zjistit více

Státní zdravotní ústav

Bezpečnost a ochrana...

http://www.szu.cz/

Příspěvková organizace ministerstva zdravotnictví připravuje podklady týkající se zdravotní politiky a metodik v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Zjistit více

Střední školy

Výběr škol, oborů,...

http://www.stredniskoly.cz/

Centrální stránka s možnostmi vyhledávat střední školy podle různých kritérií. Dále je dostupná velké množství článků a aktualit ze stejného sektoru.

Zjistit více

ÚMPOD – web pro děti

Portály MPSV - Instituce

https://kids.umpod.cz

Stránka určená dětem. Poutavě a srozumitelně popisuje situace, které mohou nastat v rodinách rozdělených hranicemi. Informace pro děti v ústavní péči, které čeká osvojení do ciziny. Kontakty na pracovníky ÚMPOD.

Zjistit více

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Portály MPSV - Instituce

https://www.umpod.cz

Informace o činnosti ÚMPOD, včetně kontaktních údajů na klíčové pracovníky. Popis situací, ve kterých se ocitají rodiče a děti v rodinách rozdělených hranicemi (rodičovské únosy, výživné ze zahraničí) a o postupu při osvojení dětí přes hranice.

Zjistit více

Vysoké školy

Výběr škol, oborů,...

https://www.vysokeskoly.cz/

Centrální stránka s možnostmi vyhledávat střední školy podle různých kritérií. Dále je dostupná velké množství článků a aktualit ze stejného sektoru.

Zjistit více

Vyšší odborné školy

Výběr škol, oborů,...

http://www.vyssiodborneskoly.com/

Centrální stránka s možnostmi vyhledávat vyšší odborné školy podle různých kritérií. Uchazečům jsou dostupné také bližší informace k příjímacím testům.

Zjistit více
Menu