Průvodce

‏‏

Informace pro sociální službyMimořádná okamžitá pomoc

AKTUALITY

středa 23. 11. 2022

16:00 - V České republice si od vypuknutí konfliktu na Ukrajině do konce října našlo práci téměř 160 tisíc ukrajinských občanů s dočasnou ochranou. Přestože se někteří již vrátili domů, aktuálně jich v tuzemsku pracuje více než 98 tisíc. Počty zaměstnaných ukrajinských uprchlíků dlouhodobě rostou, zatímco počty příjemců humanitární dávky stabilně klesají. Stejně je tomu i v případě solidárních příspěvků, které kompenzují náklady domácností na ubytování uprchlíků. Podrobnosti si můžete přečíst ZDE.

13:00 - Cestou k vyšší produktivitě a efektivnějšímu využití pracovních sil je podpora flexibilnějších úvazků a forem práce, digitalizace i nepřetržité zvyšování kvalifikace pracovníků. Právě tímto směrem namířilo Ministerstvo práce a sociálních věcí svou podporu. Podrobnější informace najdete ZDE.

úterý 22. 11. 2022

11:00 - MPSV vyhlašuje v rámci Národního plánu obnovy (NPO) výzvu, jejímž cílem bude podpořit investiční projekty zaměřené na nákup nízkoemisních vozidel pro poskytovatele služeb sociálního poradenství, sociální prevence a sociální péče, které jsou poskytovány ambulantní a terénní formou. Vozidla mají sloužit primárně pro přepravu pracovníků zajišťující sociální služby za klientem či uživatelem. Pro tento účel je vyčleněno 228 mil. Kč, za něž lze pořídit až 251 automobilů. Příjem žádostí do výzvy bude zahájen zítra, tedy 23. listopadu 2022. Detailnější informace o NPO najdete ZDE a text výzvy ZDE.

pondělí 21. 11. 2022

13:30 - Rychlý technologický pokrok na jedné straně usnadňuje náš každodenní život, na druhé straně má překotný rozvoj digitalizace a automatizace přímý dopad na trh práce. Schopnosti v digitální oblasti, které byly ještě před pár lety „jen“ výhodou, se dnes mění v nutnost. Na pracovním trhu mají šanci jen absolventi s dostatečným penzem znalostí a dovedností. Cílem projektu Kompetence 4.0, který již bezmála čtyři roky mapuje trendy 4. průmyslové revoluce, jejich praktický dopad a vliv na trh práce i vzdělávání, je identifikovat nově požadované dovednosti a navrhovat konkrétní postupy, které lze pak rychle aplikovat do vzdělávacího procesu. Další informace si můžete přečíst ZDE.

ARCHIV AKTUALIT

Poslední aktualizace: 23. 11. 2022

Tiskové
zprávy

Novinky
Menu