Stanovisko MPSV k platbě pojistného na sociální zabezpečení v 1. pololetí 2007

1. 12. 2009

Ve sdělovacích prostředcích jsou v současné době publikovány zavádějící informace o tom, že v 1. pololetí roku 2007 nebyla povinnost zaměstnavatelů odvádět pojistné na sociální pojištění za sebe, protože měla chybět zákonná úprava stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného.