Senioři a politika stárnutí

Příprava na stárnutí v České republice

Česká populace stárne, podobně jako stárne a stárnout bude i populace dalších vyspělých zemí. Proměna věkové struktury společnosti je výzvou pro celou společnost a pro její hodnoty. Znamená také nutnost komplexního přístupu k systému veřejných politik a jejich nastavení tak, aby tato společnost mohla prosperovat a zachovat si soudržnost i v situaci radikálních demografických změn.

V dubnu roku 2015 vzniklo samostatné oddělení politiky stárnutí na základě usnesení vlády č. 218 ze dne 30. března 2015 ( ZDE: (133.57kB)), ve kterém byla Ministerstvu práce uložena povinnost vytvořit pět systematizovaných míst k zajištění agendy pro oblast přípravy na stárnutí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí je koordinátorem politiky přípravy na stárnutí v České republice. Mezi jeho hlavní činnosti v této oblasti patří:

 • „Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí 2013 – 2017“ – strategický dokument politiky stárnutí,
 • národní dotace podporující politiku stárnutí na krajích, dotace pro proseniorské a seniorské organizace,
 • pravidelná zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace,
 • „Politika stárnutí na krajích“ – projekt z Evropského sociálního fondu,
 • osvěta:
  • každoroční pořádání odborné mezinárodní konference k Mezinárodnímu dni seniorů (1. 10.),
  • série různě zaměřených odborných kulatých stolů „Národní konvent ke stárnutí populace“,
  • Dny seniorů 2017 – 8 akcí na podporu informovanosti a osvěty široké veřejnosti,
 • pravidelné udělování Ceny Rady vlády pro seniory a stárnutí populace významným osobnostem,
 • mezinárodní spolupráce v oblasti přípravy na stárnutí.

Problematika stárnutí je v ČR dlouhodobě redukována převážně na problematiku důchodového systému, což je ale pohled naprosto nedostačující a neudržitelný, a je často doprovázen negativními stereotypy. Představy, které máme o stárnutí a stárnoucích lidech, jsou často zastaralé a nerespektují fakt, že se již dnes jedná už o velmi heterogenní skupinu a do budoucna tento trend ještě posílí.

Co se prosadilo pro lepší život seniorů od roku 2014

náhled náhled

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí

Oddělení politiky stárnutí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Tel.: +420 221 922 107
www.mpsv.cz, e-mail: lenka.slepickova@mpsv.cz