Důchodová reforma

Reforma důchodového systému

Složme se, aby se z toho naše děti nesložily. Změnu systému musíme provést co nejdříve. Jinak se naše děti férového důchodu nedočkají.

V České republice funguje tzv. plně průběžný důchodový systém. To zjednodušeně znamená, že pracující lidé, kteří do důchodového systému přispívají, ať už jako zaměstnanci nebo OSVČ, financují penze svých spoluobčanů v důchodovém věku. Průměrná doba dožití obyvatel však stále stoupá. A tím pádem roste a nadále bude růst počet osob v důchodovém věku, kteří ze systému potřebují čerpat. Tato situace je dlouhodobě neudržitelná. Především pokud se sejdou slabé ročníky ekonomicky aktivních obyvatel se silnými ročníky, které odejdou do důchodu, může nastat velký nedostatek prostředků k výplatě takových penzí, na jaké jsme zvyklí.

Máme nejvyšší čas tomu předejít. Čím dříve dojde k úpravě důchodového systému, tím lépe se nám podaří rozložit negativní dopady stárnutí populace. Změna je nutná nejen v omezení předčasných důchodů, ale také v dalších parametrech, jako je například úprava pojištění OSVČ, zpomalení růstu nových důchodů a dalších. Všechna tato opatření jsou součástí návrhu vládní důchodové reformy.

1/3 výdajů státu jde na důchody
Kolik lidí bude pracovat na jednoho důchodce

Komentáře k důchodové reformě

Ing. Marian Jurečka

Ing. Marian Jurečka

ministr práce a sociálních věcí

„Zajistíme důstojné a férové důchody nejen dnešních seniorů, ale i budoucích generací.“

více ZDE...

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Ekonomka a vysokoškolská pedagožka, bývalá předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody

„Čím později reforma bude hotová, tím více bodou změny bolestivé. Mladí lidé potřebují záruky, že jim základní příjem ve stáří zajistí stát.“

více ZDE...

Ing. Filip Pertold, Ph.D.

Ing. Filip Pertold, Ph.D.

Člen poradního týmu ministra práce a sociálních věcí k důchodové reformě, ekonom z akademického pracoviště CERGE-EI, zástupce výkonného ředitele thing tanku IDEA

„Reforma musí odstranit závažné nespravedlnosti současného důchodového systému.“

více ZDE...

Ing. Helena Horská, Ph.D.

Ing. Helena Horská, Ph.D.

Členka Národní ekonomické rady vlády, hlavní ekonomka Raiffeisenbank a.s.

„Je alarmující, že prostředky odvedené na důchodovém pojištění v době ekonomické aktivity populačně nejsilnějších ročníků nestačí na pokrytí výdajů.“

více ZDE...

doc. Petr Janský, Ph.D.

doc. Petr Janský, Ph.D.

Člen Národní ekonomické rady vlády, ekonom a vedoucí katedry evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky na UK

„Potřebujeme zabezpečit udržitelné financování důchodů pro důchodce dnes i v budoucnu.“

více ZDE...

Výpočet a výše dávky starobního důchodu

Starobní důchod se skládá ze dvou částí - základní a procentní výměry.
Základní výměra je jednotná pro všechny důchody a je stanovena zákonem o důchodovém pojištění. Procentní výměra se stanovuje individuálně procentní sazbou z výpočtového základu.

Výši důchodu ovlivňují především dvě skutečnosti: délka doby důchodového pojištění a výše výdělků dosažených v rozhodném období. Za každý celý rok (365 dní) důchodového pojištění (do doby, než vznikne nárok na důchod) vám náleží 1,5 % výpočtového základu. Pokud již vznikl nárok na důchod, ale výdělečná činnost dále pokračuje a není podána žádost o důchod, navyšuje se důchod o 1,5 % za každých 90 kalendářních dnů výdělečné činnosti.

Podrobnější informace a orientační výši starobního důchodu si spočítáte v důchodové kalkulačce ČSSZ.

Výše důchodu při průměrné mzdě - pracovat déle se vyplatí

Poslední aktualizace: 11. 4. 2024