Komentář k důchodové reformě

Komentář-Danuše Nerudová

Komentáře k důchodové reformě

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Ekonomka a vysokoškolská pedagožka, bývalá předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody

„Čím později reforma bude hotová, tím více budou změny bolestivé. Mladí lidé potřebují záruky, že jim základní příjem ve stáří zajistí stát.“

Jako bývalá předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody velmi vítám, že se tato vláda odhodlala k odvážnému řešení. A protože to řešení má již pár let zpoždění, není samozřejmě jednoznačně pozitivní pro všechny cílové skupiny. Mám pro to ale za stávající situace jako ekonomka pochopení. Udržitelnost důchodů jde ruku v ruce s udržitelností veřejných financí. Proto vláda současně s opatřeními v důchodovém systému předkládá i opatření ke konsolidaci veřejných financí. Tyto změny vždy budou nepopulární. Je to ale zodpovědný krok, který je potřeba. Spravedlivé a férové důchody si zaslouží všichni - jak současní, tak budoucí důchodci. Je potřeba, aby i budoucí generace měla naději, že jednou solidní důchod dostane. A podle mých zkušeností z terénu, tuto naději teď mladá generace nevidí.

Z předkládaných opatření bych ráda vyzvedla dvě, které považuji za klíčové při vytváření rovných příležitostí a podpoře rodin. Prvním z nich je opatření se složitým názvem, ale jednoznačným vzkazem pro rodiny a všechny pečující osoby. Fiktivní vyměřovací základ je jednoznačně pozitivní opatření pro rodiče dětí a pečující osoby, kteří jsou ve výměře starobního důchodu jsou „trestáni“ za to, že se místo kariéry věnovali výchově dětí do 4 let, nebo pečovali o osobu blízkou. Změnou metodiky bude jejich vyměřovací základ za tuto dobu vyšší, a proto se výpadek v jejich kariéře nebude tolik odrážet ve výši důchodu. Toto opatření jsem prosazovala už v bývalé důchodové Komisi a jsem ráda, že se panu ministrovi podařilo v některých aspektech navázat na práci tohoto širokého týmu expertů.

Druhým opatřením je možnost společného vyměřovacího základu manželů. Je to krok do 21. století a směrem na Západ. Míra ohrožení chudobou u jednočlenných seniorských domácností je u žen cca 50 % a u mužů cca 15 %. Toto opatření je tedy výraznou pomocí, aby manželé mohli sdílet svoji životní úroveň i v podobě důchodu. Nemělo by se stávat, že když se žena v 60 letech rozvede a má čtyři děti, skončí pod hranicí příjmové chudoby, protože žena byla 12 let na rodičovské dovolené.

Menu