Komentář k důchodové reformě

Komentář-Petr Jánský

Komentáře k důchodové reformě

doc. Petr Janský, Ph.D.

doc. Petr Janský, Ph.D.

Člen Národní ekonomické rady vlády, ekonom a vedoucí katedry evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky na UK

„Potřebujeme zabezpečit udržitelné financování důchodů pro důchodce dnes i v budoucnu.“

Vítám, že má vláda za cíl zvýšit udržitelnost důchodového systému. Většina vládních návrhů jde správným směrem, i když některé z nich ne dostatečně daleko. Zároveň vyzývám k co největšímu analytickému podložení návrhů, včetně posílení odhadů dopadů návrhů jednotlivých změn.

Provázanost mezi jednotlivými návrhy považuji za zásadní. Například, zvýšení věku a snížení nových důchodů je doporučeníhodné jen za současného uzavření existujících mezer důchodového systému - ať už jde o OSVČ, dohody o provedení práce, nebo náročné profese. Za žádoucí považuji také napravení neodůvodněných nerovností mezi jednotlivými generacemi důchodců, včetně těch, které byly způsobené valorizacemi v posledních letech. Bez toho se obávám nejen prohlubující se finanční neudržitelnosti, ale i nedostatku legitimity, či spravedlnosti, důchodového systému a nyní navrhovaných změn.

Vláda se rozhodla udělat jeden zásadní krok směrem k větší udržitelnosti důchodového systému. Doufám, že vlády v příštích letech učiní další podobné kroky a náš důchodový systém i veřejné finance se stanou ještě více dlouhodobě udržitelnými. Čím více tyto kroky budou podloženy relevantními analýzami, tím lépe na nich snad jako společnost nalezneme co největší shodu.

Menu