Senioři

Senioři

Senioři Senioři

Máme pro vás dobrou zprávu, máte nejvyšší důchody v historii ČR. Pokud už pobíráte starobní důchod anebo se chystáte na odchod do penze v následujících letech, většina změn v rámci důchodové reformy se vás netýká. Naším záměrem je podporovat aktivní život seniorů na všech úrovních, i proto jsou podporovány zkrácené úvazky osob nad 55 let, díky kterým bude velmi výhodné i při pobírání důchodu nadále alespoň na nižší úvazek pracovat.

Úprava valorizace důchodů
Úprava valorizace důchodů

Důchody se valorizují (zvyšují) podle inflace a růstu reálných mezd. Po roce 2024 budou růst pomaleji než poslední 4 roky tak, aby byla zajištěna finanční udržitelnost systému do budoucna. Do valorizace se inflace započítává nadále v plné výši, ale již jen podle jediného cenového indexu životních nákladů domácností důchodců. Také došlo k návratu valorizačního pravidla pro zápočet růstu reálných mezd platného před rokem 2018, tedy ke snížení podílu 1/2 růstu reálných mezd na 1/3 růstu reálných mezd. V případě vysoké inflace nebudou probíhat mimořádné valorizace, ale bude dočasně do další valorizace vyplácen mimořádný příspěvek.

Účinnost: říjen 2023

Zvýšení starobního důchodu za výchovu dětí
Zvýšení starobního důchodu za výchovu dětí

Výchova dětí mohla negativně ovlivnit výši důchodu, především u maminek. To už dnes neplatí. Od září roku 2022 je možné podávat žádost o zvýšení starobního důchodu za vychované dítě (tzv. výchovné). Na výchovné ve výši 500 korun za dítě má od 1. ledna 2023 nárok ten z rodičů, který o dítě pečoval v největším rozsahu.

Úprava valorizace důchodů
Nahrazení výchovného u 1. a 2. dítěte Rodinným vyměřovacím základem

Nevýhodou výchovného je to, že je není možné uplatnit u osob, které se dělí o péči o dítě v raném věku – k tomto účelu lépe poslouží ocenění za péči o první a druhé dítě ve formě rodinného vyměřovacího základu, který představuje účinnou pomoc pro velké množství pečujících osob. Výchovné zůstane do budoucna orientováno pouze na osoby, které vychovaly více než dvě děti. Nároků na výchovné, které vznikly na základě dosavadní právní úpravy, se změna nijak nedotkne. Výchovné se nebude valorizovat.

Návrh účinnosti: leden 2027 (zastavení valorizace výchovného leden 2025)

Další zvýhodnění pracujících seniorů
Další zvýhodnění pracujících seniorů

Opatření nahradí trvalé zvyšování důchodů o malé částky snížením sazby pojistného o 6,5 % pro všechny pracující zaměstnance souběžně pobírající starobní důchod. V případě OSVČ bude sníženo pojistné také o 6,5 %. Sazba pojistného placeného zaměstnavatelem zůstane zachována.

Modelové příklady

Zvýšení čistého příjmu od zaměstnavatele za jeden rok výdělečné činnosti:

  • U mzdy 20 tisíc Kč činí navýšení příjmů 1 300 Kč měsíčně, tzn. 15,6 tis. Kč za rok.
  • U mzdy 40 tisíc Kč činí navýšení příjmů 2 600 Kč měsíčně, tzn. 31,2 tis. Kč za rok.

Sleva nahradí nízké trvalé měsíční navýšení důchodu v průměru o 80 Kč, které je spojeno s každoroční žádostí a čekáním na rozhodnutí. Informace o přiznání důchodu se jednou sdělí zaměstnavateli a ten už zajistí slevu na pojistném po celou dobu trvání pracovního poměru přímo ve výplatě mzdy. Tento benefit bude náležet každému pracujícímu příjemci starobního důchodu a nebude podmíněn odpracováním 360 dnů, jako je tomu dosud u nároku na zvýšení důchodu. Finanční efekt se tedy na straně zaměstnance projeví okamžitě, ne až s odstupem.

Návrh účinnosti: leden 2025

Poslední aktualizace: 4. 3. 2024

Menu