Senioři

Senioři

Senioři Senioři

Máme pro vás dobrou zprávu, máte nejvyšší důchody v historii ČR. Pokud už pobíráte starobní důchod anebo se chystáte na odchod do penze v následujících letech, většina změn v rámci důchodové reformy se vás netýká. Naším záměrem je podporovat aktivní život seniorů na všech úrovních, i proto jsou podporovány zkrácené úvazky osob nad 55 let, díky kterým bude velmi výhodné i při pobírání důchodu nadále alespoň na nižší úvazek pracovat.

Úprava valorizace důchodů
Úprava valorizace důchodů

Důchody se valorizují (zvyšují) podle inflace a růstu reálných mezd. Po roce 2024 by měly růst pomaleji než poslední 4 roky tak, aby byla zajištěna finanční udržitelnost systému. Do valorizace by se inflace započítávala nadále v plné výši jako doposud, ale již jen podle jediného cenového indexu životních nákladů domácností důchodců. Také dojde k návratu valorizačního pravidla pro zápočet růstu reálných mezd platného před rokem 2018, tedy ke snížení podílu 1/2 růstu reálných mezd na 1/3 růstu reálných mezd. V případě vysoké inflace by neprobíhaly mimořádné valorizace, ale byl by dočasně do další valorizace vyplácen mimořádný příspěvek. Ten by svým nastavením nezpůsoboval rozevírání nůžek mezi bohatšími a chudšími seniory (což stávající systém způsoboval).

Účinnost: říjen 2023

Zvýšení starobního důchodu za výchovu dětí
Zvýšení starobního důchodu za výchovu dětí

Výchova dětí mohla negativně ovlivnit výši důchodu, především u maminek. To už dnes neplatí. Od září roku 2022 je možné podávat žádost o zvýšení starobního důchodu za vychované dítě (tzv. výchovné). Na výchovné ve výši 500 korun za dítě má od 1. ledna 2023 nárok ten z rodičů, který o dítě pečoval v největším rozsahu.

Poslední aktualizace: 5. 10. 2023

Menu