Lepší začlenění do práce pro sociálně a...

Vláda na dnešním zasedání schválila návrh zákona o integračním sociálním podniku předložený ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou. Díky legislativnímu ukotvení...

Zjistit více

27. 3. 2024

Ministři rezortů práce diskutovali o společných...

Ministr Marian Jurečka dnes v rámci své zahraniční cesty na Slovensko navštívil Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny SR. Na bilaterálním jednání se setkal se svým...

Zjistit více

26. 3. 2024

Digitalizace MPSV: Priority v oblasti digitální...

Díky digitalizaci zlepšujeme služby pro klienty a zjednodušujeme práci našim zaměstnancům. Ve státní správě jsme v tom nyní lídrem a chceme jít stále dál. Modernizujeme...

Zjistit více

22. 3. 2024

Konference ke Světovému dni sociální práce...

MPSV i letos vyjádřilo své uznání sociálním pracovnicím a pracovníkům u příležitosti Světového dne sociální práce, který připadá na 19. března. Ministr Marian Jurečka na...

Zjistit více

21. 3. 2024

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se...

Vláda dnes schválila návrh nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce, který předložil ministr...

Zjistit více

20. 3. 2024

Minimální mzda se bude pravidelně valorizovat,...

Na dnešním zasedání vláda schválila novelu zákoníku práce, která zavádí mechanismus valorizace minimální mzdy. Zákon stanoví jasná a předvídatelná pravidla pro výpočet a...

Zjistit více

20. 3. 2024

Krok k evropské směrnici o platformové práci....

Na Radě ministrů pro zaměstnanost a sociální věci (EPSCO) se 11. března 2024 podařilo vyjednat dohodu v otázce směrnice o zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím...

Zjistit více

12. 3. 2024

MPSV upozorňuje na nové povinnosti agentur...

Na začátku ledna letošního roku nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti. MPSV v této souvislosti znovu upozorňuje na povinnosti agentur práce, kterým bylo vydáno povolení...

Zjistit více

8. 3. 2024

Stovky lidí napříč celou Českou republikou...

Zatímco se dokončují práce na zákonu o podpoře v bydlení, Ministerstvo práce a sociálních věcí pomáhá prostřednictvím svého projektu Podpora sociálního bydlení a jeho systémové...

Zjistit více

7. 3. 2024

Příběhy péče, které inspirují. Nominujte své...

Ministerstvo práce a sociálních věcí znovu otevírá nominace na ocenění Pečující roku, které si klade za cíl ocenit a veřejně uznat náročnou práci neformálních pečujících po celé...

Zjistit více

6. 3. 2024

Dřívější odchod do důchodu pro náročné profese,...

Po vypořádání meziresortního připomínkového řízení odesílá MPSV důchodovou reformu na vládu. Ta by celý materiál měla projednat do konce března. Do návrhu byla doplněna dvě...

Zjistit více

1. 3. 2024

Další podpora rodin musí být jednou z priorit...

Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes na vládu předložilo Zprávu o rodině 2023. Ta hodnotí sociální a ekonomickou situaci rodin za poslední tři roky. Jde o jeden z klíčových...

Zjistit více

28. 2. 2024

Dva roky pomoci ukrajinským uprchlíkům v datech...

Od počátku ruské agrese na Ukrajině zaujala Česká republika jasné stanovisko, kterým je poskytnutí potřebné pomoci a podpory lidem, kteří u nás hledají útočiště. Dlouhodobá...

Zjistit více

23. 2. 2024

Slevu na pojistném měsíčně využívá přes 85...

Zaměstnavatelé mohou již rok využívat slevu na pojistném za zkrácené úvazky ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců. Tato sleva je určena pro osoby, kterým jejich...

Zjistit více

20. 2. 2024

Od července vzroste příspěvek na péči. Ve...

V červenci výrazně poroste příspěvek na péči ve stupních II, III a IV. Ještě vyšší částku dostanou osoby ve stupni IV s úplnou závislostí a péčí poskytovanou mimo pobytové...

Zjistit více

9. 2. 2024

MPSV přichází s největší úpravou systému...

Historicky největší reformu v oblasti sociálních dávek nyní připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Reaguje tím mimo jiné na stávající složitost systému. Nově bude...

Zjistit více

5. 2. 2024

MPSV představilo interaktivní model trhu práce....

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka spolu s prezidentem Hospodářské komory Zdeňkem Zajíčkem a viceprezidentkou Svazu průmyslu a dopravy Milenou Jabůrkovou představil...

Zjistit více

25. 1. 2024

MPSV vítá rozhodnutí Ústavního soudu zamítnout...

Ústavní soud dnes svým nálezem potvrdil, že úprava valorizačního mechanismu, ke které vláda v loňském roce přistoupila, byla v souladu s ústavním pořádkem. Došlo tak k zamítnutí...

Zjistit více

24. 1. 2024

Povedlo se. Senát podpořil přiznání průměrných...

Senát se dnes vyslovil pro návrh MPSV, díky němuž disidenti budou dostávat důchody minimálně v průměrné výši. Ta v lednu 2024 činí 20 635 korun. Změna se dotkne řádově několika...

Zjistit více

24. 1. 2024

MPSV vyhlašuje nové výzvy v rámci NPO. Zaměřují...

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje v rámci Národního plánu obnovy výzvu, jejímž cílem bude podpořit investiční projekty zaměřené na zvyšování kapacit služeb...

Zjistit více

24. 1. 2024