Tiskové zprávy


Informační kampaň ke změnám v sociálním systému...

Ministerstvo práce a sociálních věcí uskuteční v prosinci informační kampaň s cílem seznámit širokou veřejnost se schválenými změnami zákonů v sociálním systému, platnými od 1....

Zjistit více

1. 12. 2007

Nezaměstnanost v listopadu 2007 poklesla

V listopadu 2007 poklesla míra registrované nezaměstnanosti meziměsíčně o 0,2 procentního bodu na úroveň 5,6 %, což je v listopadu nejvyšší meziměsíční pokles od počátku...

Zjistit více

1. 12. 2007

Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou...

Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas a velvyslanec Korejské republiky v Praze, J. E. pan Seong-yong Cho, v pátek 14. prosince 2007 podepsali Smlouvu o sociálním...

Zjistit více

1. 12. 2007

Tisková zpráva k projednávání důchodové reformy

Zjistit více

1. 12. 2007

Zahajujeme informační kampaň ke změnám v...

Informační kampaň Ministerstva práce a sociálních věcí má za cíl seznámit širokou veřejnost se schválenými změnami zákonů v sociálním systému platnými od 1. ledna 2008 a s...

Zjistit více

1. 12. 2007

EURES pořádá seminář pro zaměstnavatele

EURES (Evropské služby zaměstnanosti) pořádá seminář pro zaměstnavatele, který má pomoci s orientací v oblasti zaměstnávání zahraničních pracovníků a vysílání vlastních...

Zjistit více

1. 11. 2007

K informacím o změně některých pravidel v...

Část médií uvedla v poslední době nepřesnou informaci, že vznik jeslí a školek může být údajně jednodušší, jelikož se mění pravidla. Podmínky pro zřizování a provozování...

Zjistit více

1. 11. 2007

Nezaměstnanost v říjnu 2007 výrazně poklesla,...

V říjnu 2007 výrazně poklesla nezaměstnanost na 5,8 % (meziměsíčně o 0,4 %). Zároveň rekordně stoupl počet volných pracovních míst na 143 467.

Zjistit více

1. 11. 2007

Slavnostní vyhlášení Operačního programu Lidské...

Dne 22. listopadu se v Dorint Hotelu Don Giovanni konala konference „Nové perspektivy Evropského sociálního fondu v ČR“. Vystoupili na ní mimo jiné ředitelka odboru řízení...

Zjistit více

1. 11. 2007

Vláda schválila výpověď dohody o sociálním...

Ve středu 21. listopadu 2007 vláda vyslovila souhlas s výpovědí Dohody mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení z...

Zjistit více

1. 11. 2007

Výroční konference Programu Iniciativy...

Dne 19. listopadu se v Konferenčním centru ECM CITY v Praze konala výroční konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL „Od teorie k praxi – úspěšné příběhy“. Vystoupili na...

Zjistit více

1. 11. 2007

Burza pracovních příležitostí Most

Dovolujeme si Vás pozvat na Burzu pracovních příležitostí, kterou pořádá Úřad práce v Mostě ve spolupráci s okresním zastoupením ITP v síti HK ČR a Statutárním městem Most. Akce...

Zjistit více

1. 10. 2007

Co přináší změny v péči o děti se závažnými...

Co mohou očekávat rodiny, které pečují o děti se závažnými metabolickými poruchami od změn zákonů v rámci Parlamentem schváleného zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů?

Zjistit více

1. 10. 2007

Cílem Evropské agentury pro bezpečnost a...

V Kongresovém centru Praha se dnes v rámci projektu Iniciativa za zdravé pracoviště (HWI) Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EA) konal seminář nazvaný...

Zjistit více

1. 10. 2007

EURES uzavírá další přeshraniční partnerství...

Ve čtvrtek 18. října 2007 se Čechy, Sasko a Dolní Slezsko spojí v další EURES-T partnerství. Podpisem vzájemné smlouvy se otevřou nové možnosti přeshraniční spolupráce v oblasti...

Zjistit více

1. 10. 2007

Institut trhu práce bude zájemcům o zaměstnání...

Institut trhu práce (ITP) – podpůrný systém služeb zaměstnanosti je pilotní systémový projekt realizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Zaměřuje se především na...

Zjistit více

1. 10. 2007

Konference „Pracovní právo v Evropské unii“

V pondělí 22. října 2007 pořádal Milan Cabrnoch, poslanec Evropského parlamentu, pod záštitou místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí RNDr. Petra Nečase a...

Zjistit více

1. 10. 2007

Lucembursko otevírá pracovní trh

Lucemburská vláda uskutečnila převratné rozhodnutí, které povede k ještě většímu otevření evropského trhu práce pro občany těch států, které přistoupily k Evropské unii 1....

Zjistit více

1. 10. 2007

Profesní životopis ústřední ředitelky ČSSZ...

Od roku 2005 do 10. října 2007 pracovala JUDr. Božena Michálková (50) jako vrchní ředitelka úseku sociálního pojištění České správy sociálního zabezpečení. Kromě této funkce...

Zjistit více

1. 10. 2007

První programy pro čerpání ze strukturálních...

Dne 16. října 2007 byly slavnostně podepsány první tři české operační programy, přes které do České republiky poputují první evropské peníze pro programové období 2007 – 2013.

Zjistit více

1. 10. 2007