Vláda schválila výpověď dohody o sociálním zabezpečení mezi Československem a SSSR

1. 11. 2007

Ve středu 21. listopadu 2007 vláda vyslovila souhlas s výpovědí Dohody mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení z roku 1959, která se dosud ještě používá ve vztahu k Ruské federaci.