Informační kampaň ke změnám v sociálním systému od 1. ledna 2008

1. 12. 2007

Ministerstvo práce a sociálních věcí uskuteční v prosinci informační kampaň s cílem seznámit širokou veřejnost se schválenými změnami zákonů v sociálním systému, platnými od 1. ledna 2008.