Tiskové zprávy 2009

Jednání s Evropským parlamentem o pracovní době budou pokračovat

Jednání s Evropským parlamentem o pracovní době...

Členské státy EU pod vedením předsednictví a zástupci Evropského parlamentu se včera večer 17. března poprvé sešli na zasedání takzvaného Dohodovacího výboru.

Zjistit více

1. 3. 2009

Ministr Petr Nečas zahájí konferenci o flexibilním trhu práce a sociálních jistotách v době krize

Ministr Petr Nečas zahájí konferenci o...

Zástupci jednotlivých členských států se budou moci podělit o své zkušenosti a zároveň získat nové informace o tom, jak reagovat na vznikající problémy na trhu práce.

Zjistit více

1. 3. 2009

Ministr Petr Nečas zasedne v čele Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO)

Ministr Petr Nečas zasedne v čele Rady pro...

Formální zasedání Rady proběhne 9. března 2009 v Bruselu. Hlavním bodem programu bude tradičně příprava jarní Evropské rady.

Zjistit více

1. 3. 2009

Ministři práce řešili zmírňování dopadů současné krize na zaměstnanost

Ministři práce řešili zmírňování dopadů...

Rada ministrů přijala 9. března v Bruselu Klíčová poselství jarní Evropské radě. Politická debata vedená k těmto bodům se týkala převážně dopadů současné krize na zaměstnanost.

Zjistit více

1. 3. 2009

Nejvýznamnější změny v koordinaci sociálního zabezpečení mezi členskými státy EU, dosažené českým předsednictvím

Nejvýznamnější změny v koordinaci sociálního...

Výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci dnes svým hlasováním stvrdil dohodu na znění zjednodušených pravidel pro zajištění sociálních nároků migrujících...

Zjistit více

1. 3. 2009

Nezaměstnanost v únoru 2009 stoupla na 7,4 %

Nezaměstnanost v únoru 2009 stoupla na 7,4 %

V únoru 2009 se míra nezaměstnanosti zvýšila o 0,6 p. b. na 7,4 %, což je stále hodnota nižší, než byla dosažena v roce 2007 (7,7 %) a 2006 (9,1 %). Do evidence úřadů práce se v...

Zjistit více

1. 3. 2009

Projekty „Školení je šance“ a „Vzdělávejte se!“

Projekty „Školení je šance“ a „Vzdělávejte se!“

Podpora podnikům čelícím současné hospodářské krizi pomocí prostředků Evropského sociálního fondu. Ministerstvo práce a sociálních věcí přistoupilo v rámci programů ESF k...

Zjistit více

1. 3. 2009

Stanovisko místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase k výrokům Davida Černého

Stanovisko místopředsedy vlády a ministra práce...

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas vyjadřuje ostrý nesouhlas s výroky pana Davida Černého na adresu prezidenta republiky. Urážky a hrubé výpady na...

Zjistit více

1. 3. 2009

V Bruselu proběhne Tripartitní sociální summit

V Bruselu proběhne Tripartitní sociální summit

Hlavy států a vlád a ministři zaměstnanosti sociální Troiky (ČR, Švédsko a Španělsko), předseda Evropské komise spolu s komisařem pro zaměstnanost a představitelé hlavních...

Zjistit více

1. 3. 2009

Úlevy pro plátce pojistného na sociální zabezpečení ke zmírnění dopadů hospodářské krize

Úlevy pro plátce pojistného na sociální...

Opatření spočívají zejména v citlivém přístupu orgánů sociálního zabezpečení k plátcům pojistného na sociální zabezpečení v přechodném období krizového stavu v těch oblastech, v...

Zjistit více

1. 3. 2009