Tiskové zprávy 2009

Dvanáct bodů k snahám českého předsednictví otevřít debatu o barcelonských cílech

Dvanáct bodů k snahám českého předsednictví...

1. České předsednictví nenavrhuje, jak je mylně interpretováno, konkrétní změnu barcelonských cílů. Pouze se snaží nastartovat debatu. Důvod je prostý. Barcelonské cíle byly...

Zjistit více

1. 2. 2009

Jmenován nový ředitel Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně

Jmenován nový ředitel Úřadu pro mezinárodně...

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas jmenoval na základě výsledku veřejného výběrového řízení k 1. březnu 2009 JUDr. Zdeňka Kapitána Ph.D., dosud...

Zjistit více

1. 2. 2009

Ministr Petr Nečas zahájí konferenci o potenciálu migrantů na trhu práce v zájmu posílení konkurenceschopnosti Evropy

Ministr Petr Nečas zahájí konferenci o...

Ministerská konference s velmi aktuálním obsahem uvítá 26. - 27. 2. v Kongresovém centru Praha řadu významných řečníků státního a soukromého sektoru, akademické sféry a...

Zjistit více

1. 2. 2009

Ministři pro rodinu: Je třeba reflektovat zájem dítěte, kvalitu péče a svobodu rodiny

Ministři pro rodinu: Je třeba reflektovat zájem...

Velmi plodná a korektní diskuse ukázala, že členské státy považují debatu na témata péče o děti za velmi žádoucí.

Zjistit více

1. 2. 2009

Nezaměstnanost v lednu 2009 stoupla na 6,8 %

Nezaměstnanost v lednu 2009 stoupla na 6,8 %

V lednu docházelo vždy k nárůstu nezaměstnanosti z důvodu sezónních vlivů, ale v letošním roce je nárůst míry nezaměstnanosti do značné míry ovlivněn celkovou ekonomickou...

Zjistit více

1. 2. 2009

Posilování konkurenceschopnosti EU – potenciál migrantů na trhu práce

Posilování konkurenceschopnosti EU – potenciál...

Takový je název předsednické tématické konference, která proběhne ve dnech 26. 2. – 27. 2. v Kongresovém centru Praha. Akci zahájí svým vystoupením místopředseda vlády a ministr...

Zjistit více

1. 2. 2009

Rekordní zájem klientů o elektronické aplikace na Integrovaném portále MPSV

Rekordní zájem klientů o elektronické aplikace...

V pondělí 5. ledna 2009 byl zaznamenán rekordní zájem klientů o Integrovaný portál MPSV, především o problematiku zaměstnanosti. Tento zájem souvisí jednak se současnou situací...

Zjistit více

1. 2. 2009

Tripartita vyzvala kraje ke zvýšení jejich podílu na financování sociálních služeb na úroveň roku 2005

Tripartita vyzvala kraje ke zvýšení jejich...

Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody konaná dne 19. února 2009 vyzvala kraje ke zvýšení podílu jejich rozpočtů na financování sociálních služeb ve vlastních...

Zjistit více

1. 2. 2009

Témata jako konkurenceschopnost a migrace neztrácejí v současné krizi váhu

Témata jako konkurenceschopnost a migrace...

Z diskuse při dvoudenní předsednické konferenci (26. – 27. 2.) v Kongresovém centru Praha vyplynulo, že většina zúčastněných považuje i v této době roli migrace a integrace v...

Zjistit více

1. 2. 2009

Účastnice projektu Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků Mgr. Viktoriya Poterya, Ph.D. získala

Účastnice projektu Výběr kvalifikovaných...

Dne 27. ledna 2009 získala účastnice projektu Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků Mgr. Viktoriya Poterya, Ph.D. z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského...

Zjistit více

1. 2. 2009