Oznámení zahraničního zaměstnavatele o vyslání pracovníka/ků na území České republiky dle směrnice 96/71/ES (včetně odůvodněného prodloužení)/Notification (declaration) of the foreign employer on the posting of a worker in the Czech Republic pursuant to Directive 96/71 / EC / (including motivated extension)

1. Životní událost

Jsem zahraničí zaměstnavatel a vysílám zahraniční pracovníky v rámci poskytování služeb do ČR.

2. Způsoby podání

Způsob podání tiskopisů.

3. Obecné informace

Zahraniční zaměstnavatel – vysílající subjekt je povinen písemně informovat příslušnou krajskou pobočku ÚP ČR o vyslání pracovníka podle směrnice 96/71/ES. Místní příslušnost krajské pobočky ÚP https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky se řídí místem, ve kterém je nebo má být vyslání vykonáváno.

Pro elektronické podání formuláře je možné doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny příslušného pracoviště Úřadu práce ČR. Další variantou je podání vytištěného formuláře na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.

Interaktivní formulář je možné po vyplnění elektronicky odeslat.

  • Odeslat s identitou občana
  • Odeslat přes datovou schránku
  • Odeslat s elektronickým podpisem

Formuláře PDF můžete vytisknout a vyplnit perem nebo strojem, formuláře DOC a XLS můžete vyplnit na počítači a vytisknout.