Oznámení o vyslání zaměstnance zaměstnavatelem usazeným v EU / Notification of posting worker by undertaking established in EU

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Využít můžete i datovou schránku či e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.

Zahraniční zaměstnavatel – vysílající subjekt je povinen o této skutečnosti písemně informovat příslušnou krajskou pobočku ÚP ČR o vyslání pracovníka podle směrnice 96/71/ES. Místní příslušnost krajské pobočky ÚP https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky se řídí místem, ve kterém je nebo má být vyslání vykonáváno.

Pro elektronické podání formuláře je možné doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny příslušného pracoviště Úřadu práce ČR. Další variantou je podání vytištěného formuláře na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.

Interaktivní formulář je možné po vyplnění elektronicky odeslat.

  • Odeslat s identitou občana
  • Odeslat přes datovou schránku
  • Odeslat s elektronickým podpisem

Formuláře PDF můžete vytisknout a vyplnit perem nebo strojem, formuláře DOC a XLS můžete vyplnit na počítači a vytisknout.