Důchodová reforma

Reforma důchodového systému

Složme se, aby se z toho naše děti nesložily. Změnu systému musíme provést co nejdříve. Jinak se naše děti férového důchodu nedočkají a ve stáří se budou muset postarat samy o sebe.

V České republice funguje tzv. plně průběžný důchodový systém. To zjednodušeně znamená, že pracující lidé, kteří do důchodového systému přispívají, ať už jako zaměstnanci nebo OSVČ, financují penze svých spoluobčanů v důchodovém věku. Průměrná doba dožití obyvatel však stále stoupá. A tím pádem roste a nadále bude růst počet osob v důchodovém věku, které ze systému potřebují čerpat. Tato situace je dlouhodobě neudržitelná. Především pokud se sejdou slabé ročníky ekonomicky aktivních obyvatel se silnými ročníky, které odejdou do důchodu, může nastat velký nedostatek prostředků k výplatě takových penzí, na jaké jsme zvyklí.

Máme nejvyšší čas tomu předejít. Čím dříve dojde ke změně nastaveného systému, tím lépe se nám podaří rozložit negativní dopady stárnutí populace. Změna je nutná ale také v dalších parametrech, jako je například omezení předčasných důchodů, úprava pojištění OSVČ, zpomalení růstu nových důchodů a dalších. Všechna tato opatření jsou součástí návrhu vládní důchodové reformy.

 

Výpočet a výše dávky starobního důchodu

Starobní důchod se skládá ze dvou částí - základní a procentní výměra.
Základní výměra je jednotná pro všechny důchody a je stanovena zákonem o důchodovém pojištění. Procentní výměra se stanovuje individuálně procentní sazbou z výpočtového základu.

Výši důchodu ovlivňují především dvě skutečnosti: délka doby důchodového pojištění a výše výdělků dosažených v rozhodném období. Za každý celý rok (365 dní) důchodového pojištění (do doby, než vznikne nárok na důchod) vám náleží 1,5 % výpočtového základu. Pokud již vznikl nárok na důchod, ale výdělečná činnost dále pokračuje a není podána žádost o důchod, navyšuje se důchod o 1,5 % za každých 90 kalendářních dnů výdělečné činnosti.

Podrobnější informace a orientační výši starobního důchodu si spočítáte na důchodové kalkulačce ČSSZ.

Poslední aktualizace: 22. 5. 2023