Rovné příležitosti i slaďování práce s osobním a rodinným životem podpoří MPSV z evropských peněz

Tiskové zprávy 2022

Rovné příležitosti i slaďování práce s osobním a rodinným životem podpoří MPSV z evropských peněz

31. 8. 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) v srpnu hned několik dotačních výzev na podporu rovných příležitostí v Česku. První z nich se zaměřuje na podporu zaměstnavatelů při zavádění prvků flexibility a diverzity do pracovní kultury. Hlavním úkolem druhé výzvy je podpora státní správy při plnění úkolů vyplývajících z vládní Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030. Dnes vyhlášená výzva podpoří rovné odměňování a na ní na začátku září naváže další výzva, která  má podpořit mladé lidi v nestereotypní volbě studia a povolání. Celkem je v těchto výzvách k dispozici 570 milionů korun.

Podrobnosti najdete v tiskové zprávě

Menu