Tiskové zprávy


Autoevaluační nástroj EVALDO pomůže rozvíjet...

Týmy projektů DigiKatalog a DigiStrategie 2020 spadající pod MPSV pokročily v přípravě unikátního autoevaluačního nástroje EVALDO, který pomáhá veřejnosti v rozvíjení...

Zjistit více

20. 2. 2020

MPSV se podařilo zlepšit situaci v Lékařské...

Ministerstvo práce a sociálních věcí přijalo řadu opatření, které vedly k bezprostřední stabilizaci lékařské posudkové služby sociálního zabezpečení (dále jen „LPS“). Došlo ke...

Zjistit více

19. 2. 2020

Vláda přijala návrh ministryně Jany Maláčové na...

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) prosadila nařízení vlády, kterým se od 1. dubna 2020 zvyšuje životní a existenční minimum o 13,2 %. Životní minimum pro...

Zjistit více

17. 2. 2020

Co je Jednotný informační systém MPSV

Jednotný informační systém (dále JIS PSV) je rozsáhlý soubor aplikací a systémů. Skládá se z 5 rozsáhlých projektů, v rámci kterých se od roku 2016 vyvíjí 20 dílčích systémů pro...

Zjistit více

7. 2. 2020

Co se mění po odchodu Velké Británie z Evropské...

Spojené království Velké Británie a Severního Irska opouští 31. ledna 2020 Evropsku unii, a to na základě podmínek sjednaných ve Výstupové dohodě. Tato dohoda zajišťuje, že až...

Zjistit více

3. 2. 2020

Předčasný odchod do důchodu jde do finále!

MPSV dokončuje práce na novele snižující důchodový věk lidem v náročných profesích. To jim umožní předčasný ochod do důchodu bez jakékoli penalizace. Návrh vychází ze závěrů...

Zjistit více

30. 1. 2020

Analýza fungování eNeschopenek v lednu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) vyhodnotilo první měsíc fungování eNeschopenek. Čísla vydaných...

Zjistit více

29. 1. 2020

Poslanci v 1. čtení podpořili novelu zákoníku...

Poslanci na svém zasedání v pátek 24. ledna podpořili v 1. čtení návrh novely zákoníku práce předkládaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jeho součástí je ukotvení...

Zjistit více

24. 1. 2020

MPSV a ÚP ČR nabízí pomoc obyvatelům Domova pro...

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Úřadem...

Zjistit více

23. 1. 2020

Architektura důchodového systému v kostce

Důchodová reforma přichází s novým způsobem výpočtu penzí. Reforma zásadně změní podobu státního pilíře. Cílem změn je nastavení takového důchodového systému, který bude...

Zjistit více

22. 1. 2020

V Komisi pro spravedlivé důchody zasedají...

Z důvodu množících se novinářských dotazů vydává MPSV seznam členů Komise pro spravedlivé důchody, kterou zřídila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Pod...

Zjistit více

20. 1. 2020

MPSV vyhlašuje soutěž „Obec přátelská rodině a...

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“. Tato soutěž je rozdělena do dvou...

Zjistit více

20. 1. 2020

MPSV aktivně řeší problém bezdomovectví a pomáhá

V Česku žije víc než 20 tisíc lidí bez domova a dalších 100 tisíc osob je bezdomovectvím ohroženo. Pro Ministerstvo práce a sociálních věcí je problém bezdomovectví jednou z...

Zjistit více

17. 1. 2020

Projekt „Obědy do škol“ poprvé realizují...

Všech 14 krajů se poprvé zapojilo do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Obědy do škol“. Díky němu se tak v současnosti školách a školkách stravuje téměř 8 800 dětí....

Zjistit více

16. 1. 2020

Samoživitelům a samoživitelkám svítá na lepší...

15 let se v Česku diskutuje o zálohovaném výživném. Současná vláda se k němu zavázala ve svém programovém prohlášení. Zlepšení situace samoživitelů a samoživitelek je prioritou...

Zjistit více

15. 1. 2020

Ministryně Maláčová představila tři varianty...

Po desátém jednání Komise pro spravedlivé důchody představila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) spolu s předsedkyní komise Danuší Nerudovou základní...

Zjistit více

10. 1. 2020

MPSV v roce 2019 úspěšně čerpalo evropské peníze

Ministerstvo práce a sociálních věcí pravidelně vyhodnocuje, jak postupuje realizace Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Operačního programu potravinové a materiální pomoci...

Zjistit více

9. 1. 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí má dvě...

V souvislosti se snížením počtu úřednických míst v rámci systemizace k 1. 1. 2020 využilo MPSV této organizační změny a zřídilo dvě nové sekce, Sekci podpory rodiny a Sekci...

Zjistit více

6. 1. 2020

Projekt eNeschopenka běží naplno

Elektronická neschopenka se od 1. 1. 2020 rozběhla naplno. Pro pacienty tak končí období, kdy museli v horečce obíhat s papírem v ruce lékaře a zaměstnavatele. Takzvaná...

Zjistit více

2. 1. 2020