Adopce dětí z oblastí postižených tsunami

Zjistit více

1. 1. 2005

Analýza situace a postavení cizinců dlouhodobě...

Zjistit více

1. 1. 2005

Do pilotního projektu MPSV se zapojí dalších 21...

Zjistit více

1. 1. 2005

MPSV jednalo se zástupci zaměstnavatelů o...

Zjistit více

1. 1. 2005

MPSV nechce bránit vzniku "baby boxů"

Zjistit více

1. 1. 2005

MPSV nemá v úmyslu likvidovat živnostníky

Zjistit více

1. 1. 2005

MPSV nesouhlasí s tvrzením článku v HN ze dne...

Zjistit více

1. 1. 2005

MPSV odeslalo do vlády novelu zákona o...

Zjistit více

1. 1. 2005

MPSV připravilo změny v oblasti sociálních dávek

Zjistit více

1. 1. 2005

MPSV schválilo grantová schémata a systémové...

Zjistit více

1. 1. 2005

MPSV vyhlásilo průměrnou mzdu za 1. - 3....

Zjistit více

1. 1. 2005

MPSV vyhlásilo výzvu v rámci grantového...

Zjistit více

1. 1. 2005

MPSV vyhlásilo výzvu v rámci grantového...

Zjistit více

1. 1. 2005

MPSV vyhlásilo výzvu v rámci grantového...

Zjistit více

1. 1. 2005

MPSV vyhlásilo výzvu v rámci grantového...

Zjistit více

1. 1. 2005

MPSV vyhlásilo výzvu v rámci grantového...

Zjistit více

1. 1. 2005

MPSV zajišťuje Národní program výzkumu

Zjistit více

1. 1. 2005

Míra nezaměstnanosti k 31. 12. 2004

Zjistit více

1. 1. 2005

Na Kolínsku bylo při včerejší kontrole zadrženo...

Zjistit více

1. 1. 2005

Náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání...

Zjistit více

1. 1. 2005