Kontakty na krajské úřady

Kontakty na vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí na jednotlivých krajských úřadech

Jihočeský kraj

Mgr. Eva Novotná

novotna@kraj-jihocesky.cz

386 720 641

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Středočeský kraj

Mgr. Libor Možíš

mozis@kr-s.cz

257 280 641

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Karlovarský kraj

Bc. Petra Maněnová

petra.manenova@kr-karlovarsky.cz

354 222 593

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Olomoucký kraj

Mgr. Pavel Podivínský

p.podivinsky@kr-olomoucky.cz

585 508 228

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Plzeňský kraj

Mgr. Roman Mašek

roman.masek@plzensky-kraj.cz

377 195 586

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Jihomoravský kraj

PhDr. Jarmila Bisomová

bisomova.jarmila@kr-jihomoravsky.cz

541 651 158

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

Liberecký kraj

Mgr. Ivana Vedralová

ivana.vedralova@kraj-lbc.cz

485 226 349

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 3

Ústecký kraj

Ing. Karel Giampaoli

giampaoli.k@kr-ustecky.cz

475 657 477

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Kraj Vysočina

Ing. Marie Nápravníková

napravnikova.m@kr-vysocina.cz

564 602 822

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Pardubický kraj

Bc. Petra Bílá

petra.bila@pardubickykraj.cz

466 026 157

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zlínský kraj

Mgr. Simona Čubáková

simona.cubakova@kr-zlinsky.cz

577 043 322

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Královéhradecký kraj

Mgr. Václav Mackerle

vmackerle@kr-kralovehradecky.cz

495 817 344

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Moravskoslezský kraj

Ing. Miroslava Lejsalová

miroslava.lejsalova@msk.cz

595 622 148

28. října 117, 702 18 Ostrava

Praha

Mgr. Bc. Jana Klinecká

jana.klinecka@praha.eu

236 00 4157

Praha 1, Nové Město, Charvátova 145

Poslední aktualizace: 10. 11. 2021