Kontakty na krajské úřady

Kontakty na vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí na jednotlivých krajských úřadech

Název kraje:

Vedoucí oddělení:

Telefonní číslo:

E-mail:

Adresa:

Internetové stránky:

Jihočeský kraj

Mgr. Pavla Doubková

386 720 604,

602 148 944

doubkova@kraj-jihocesky.cz

U Zimního stadionu 2,

370 76 České Budějovice

https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/krajsky-urad/odbor-socialnich-veci#nahradni-rodinna-pece

Jihomoravský kraj

PhDr. Jarmila Bisomová

541 651 158

bisomova.jarmila@jmk.cz

Žerotínovo nám. 3,

601 82 Brno

https://www.spo-jmk.cz/

Karlovarský kraj

Mgr. Miluše Merklová

354 222 497,

736 650 291

miluse.merklova@kr-karlovarsky.cz

Závodní 353/88,
360 06 Karlovy Vary

https://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/odbory/Stranky/socialni/Odb-socialni.aspx

Kraj Vysočina

Mgr. Martin Jelínek

564 602 848,

734 694 514

jelinek.m@kr-vysocina.cz

Žižkova 1882/57,

587 33 Jihlava

https://www.kr-vysocina.cz/rodinna-a-socialni-oblast/ms-122183/p1=122183

Královéhradecký kraj

Mgr. Václav Mackerle

495 817 344,

721 979 640

vmackerle@kr-kralovehradecky.cz

Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové

https://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=1651

Liberecký kraj

Mgr. Ivana Vedralová

485 226 349,

739 541 598

ivana.vedralova@kraj-lbc.cz

U Jezu 642/2a,

461 80 Liberec 2

https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/oddeleni-socialni-prace/socialne-pravni-ochrana-deti

Moravskoslezský kraj

Mgr. Eva Hrbáčková

595 622 590

eva.hrbackova@msk.cz

28. října 117,

702 18 Ostrava

https://www.msk.cz/cs/temata/socialni/socialne-pravni-ochrana-deti-10870/

Olomoucký kraj

Mgr. Pavel Podivínský

585 508 228

p.podivinsky@olkraj.cz

Jeremenkova 40a,

779 00 Olomouc

https://www.olkraj.cz/socialne-pravni-ochrana-deti-cl-290.html

Pardubický kraj

Bc. Petra Bílá

466 026 157

petra.bila@pardubickykraj.cz

Komenského nám. 120

532 11 Pardubice

https://www.pardubickykraj.cz/odbor-socialnich-veci

Plzeňský kraj

Mgr. Roman Mašek

377 195 586

roman.masek@plzensky-kraj.cz

Škroupova 1760/18,
301 00 Plzeň

https://www.plzensky-kraj.cz/socialne-pravni-ochrana-deti

Praha

Mgr. Tomáš Kodiš

236 004 190

tomas.kodis@praha.eu

Charvátova 9,
110 00 Praha 1

odbor sociálních věcí, oddělení rodiny a sociální práce (Portál hlavního města Prahy) (praha.eu)

Středočeský kraj

Mgr. Libor Možíš

257 280 641

mozis@kr-s.cz

Zborovská 11,
150 21 Praha 5

https://www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/ochrana-deti

Ústecký kraj

Ing. Karel Giampaoli

475 657 477

giampaoli.k@kr-ustecky.cz

Velká Hradební 3118/48

400 01 Ústí nad Labem

https://www.kr-ustecky.cz/socialne-pravni-ochrana-deti/ds-81649

Zlínský kraj

Mgr. Simona Čubáková

577 043 322

simona.cubakova@kr-zlinsky.cz

třída Tomáše Bati 21,

761 90 Zlín

https://www.kr-zlinsky.cz/socialne-pravni-ochrana-deti-cl-918.html

 

Poslední aktualizace: 1. 2. 2023