Hodnocení působení zahraničních pracovníků na trhu práce ČR

Materiál se zabývá zhodnocením působení zahraničních pracovníků ze států Evropské unie, Islandu, Norska, Lichtenštejnska, Švýcarska a občanů z ostatních tzv. třetích zemí na trhu práce České v uvedeném roce.

Materiál je členěn do dvou částí, z nichž první charakterizuje podíl zahraničních pracovníků v postavení zaměstnanců na zahraniční zaměstnanosti v České republice z hlediska struktury profesní, odvětvové, vzdělanostní a věkové. Druhá samostatná část je zaměřena na kontrolní činnost v oblasti zahraniční zaměstnanosti a její výsledky.

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020