Povolení zprostředkování zaměstnání

1. Životní událost

Potřebuji získat povolení ke zprostředkování zaměstnání.

2. Způsoby podání

Žádost o povolení ke zprostředkování zaměstnání se podává Ministerstvu práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 nebo prostřednictvím jednotných kontaktních míst.

4. Vznik nároku

Povolení ke zprostředkování zaměstnání vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě žádosti právnické nebo fyzické osoby, a to formou správního rozhodnutí po provedeném správním řízení, ve kterém žadatel prokáže splnění všech zákonných podmínek.