Povolení zprostředkování zaměstnání

1. Životní událost

Potřebuji získat povolení ke zprostředkování zaměstnání.

2. Způsoby podání

Žádost o povolení ke zprostředkování zaměstnání se podává Úřadu práce, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 nebo prostřednictvím jednotných kontaktních míst.

3. Obecné informace

Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání pro fyzickou osobu.

Více informací: Informace o povolení ke zprostředkování zaměstnání (106.5 kB)

Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání pro právnickou osobu.

Více informací: Informace o povolení ke zprostředkování zaměstnání (106.5 kB)

4. Vznik nároku

Povolení ke zprostředkování zaměstnání vydává Úřad práce České republiky, Generální ředitelství na základě žádosti právnické nebo fyzické osoby, a to formou správního rozhodnutí po provedeném správním řízení, ve kterém žadatel prokáže splnění všech zákonných podmínek.