Odborný/á lékař/ka – přísedící při jednání posudkové komise MPSV v Plzni

Ministerstvo práce a sociálních věcí hledá odborné lékaře/lékařky se specializovanou způsobilostí v oboru PSYCHIATRIE.

Požadujeme: min. 5 let praxe v oboru.

Náplň činnosti: účast při jednáních posudkové komise MPSV v Plzni včetně vyšetření zdravotního stavu posuzovaných osob.

Kontakt pro více informací:

MUDr. Kateřina Steidlová
Vedoucí oddělení výkonu posudkové služby MPSV
Posudková komise Plzeň
Kollárova 4, 301 21 Plzeň
Tel: 950 196 219
e-mail: katerina.steidlova@pk-qc.mpsv.cz