Uspokojení mzdových nároků zaměstnance

1. Životní událost

Zaměstnavatel mi neplatí mzdu (a mám splatné mzdové nároky) a zaměstnavatel je v platební neschopnosti.

2. Způsoby podání

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu.

3. Obecné informace

Žadatel uplatňuje splatné mzdové nároky písemnou žádostí (vzorový formulář „žádosti o uspokojení mzdových nároků“ přiložen) u kterékoliv krajské pobočky úřadu práce nebo kontaktního pracoviště krajské pobočky úřadu práce a to nejpozději do 5 měsíců a 15 kalendářních dnů následujících ode dne, kdy jsou informace o zaměstnavateli, jehož zaměstnanci mohou uplatnit své mzdové nároky, s informací o lhůtě, ve které mohou mzdové nároky uplatnit, zveřejněny na úřední desce.

Jestliže v této lhůtě zaniklo moratorium vyhlášené před zahájením insolvenčního řízení nebo soud rozhodl o insolvenčním návrhu jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, lze mzdové nároky uplatnit nejpozději v den zániku moratoria nebo v den právní moci soudního rozhodnutí.

K formuláři žádosti může žadatel též přiložit vzorový formulář „Doložení mzdových nároků“.

Nárok na uspokojení mzdových nároků ze strany úřadu práce zaniká, není-li uplatněn ve shora uvedených lhůtách. Právo zaměstnance na uplatnění těchto mzdových nároků u soudu tím však není dotčeno.

Více informací, vč. zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, ve znění pozdějších předpisů, naleznete zde: https://www.uradprace.cz/web/cz/insolvence-zamestnavatele