Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

Adresa:

  • Dělnická 213/12,
  • 170 00 Praha 7
  • Holešovice
  • Tel. +420  211 152 711
  • e-mail: vupsv@vupsv.cz
  • dat. schránka: xy9n88n

Oblasti výzkumu:

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. (VÚPSV) je výzkumnou institucí, jejíž hlavní náplní je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni podle aktuálních potřeb orgánů státní správy a samosprávy, případně dalších subjektů jako jsou sociální partneři, mezinárodní organizace, vysoké školy aj. Významnou činností ústavu je poskytování komplexních knihovnických a informačních služeb.

Výzkum a vývoj

VÚPSV řeší projekty z oblasti sociální politiky odpovídající odborným agendám zřizovatele  - Ministerstva práce a sociálních věcí.

Výzkumné aktivity ústavu jsou v souladu s „Dlouhodobou koncepcí rozvoje na období 2018 - 2022“ zaměřeny na následující oblasti:

  • oblast práce, zahrnující především výzkum otázek politiky zaměstnanosti, trhu práce, rozvoje lidských zdrojů, pracovních podmínek, sociálního dialogu a kolektivního vyjednáváni,
  • oblast příjmové a mzdové politiky, zahrnující posouzení vývoje sociálních příjmů z hlediska jejich ochranné a pobídkové funkce, souvislostí utváření ceny a nákladů práce včetně ingerencí státu a hodnocení její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti,
  • oblast sociální, zahrnující především výzkum problematiky důchodového a nemocenského pojištění, státní sociální podpory a sociální pomoci, výkonu sociální práce, sociálních služeb, vývoje sociální struktury, životních podmínek a životní úrovně,
  • oblast rodiny a sociálních souvislostí demografického vývoje, zahrnující především otázky koncipování rodinné politiky, podpory rodin s dětmi a života ve stáří, harmonizace rodiny a zaměstnání a rovných příležitostí.

Výzkumné projekty

Přehled výzkumných projektů řešených za poslední desetiletí jejich výstupy lze nalézt na webových stránkách ústavu www.vupsv.cz v sekci „Projekty“ a „Publikace“.

Poslední aktualizace: 8. 1. 2024