Kam se obrátit s žádostí o radu?

S bližšími dotazy ve věcech zaměstnávání cizinců se můžete obracet na Ministerstvo práce a sociálních věcí: /web/cz/kontaktni-informace

nebo Generální ředitelství úřadu práce ČR: https://www.uradprace.cz/web/cz/generalni-reditelstvi-1

S bližšími dotazy ve věcech pobytu cizinců se můžete obracet na odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra:

http://www.mvcr.cz/clanek/odbor-azylove-a-migracni-politiky.aspx

S bližšími dotazy ve věcech uznávání zahraničního vzdělání cizinců se můžete obracet na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/kontakty