Pozvánka na workshop s mezinárodní účastí “Podpora zaměstnávání rodičů s dětmi a slaďování rodinného života v souvislosti s využíváním prostředků z ESF aneb podpora fungování rodin”

pozvánka na workshop