Kontakty

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

E-mail pro dotazy k pilotnímu projektu sousedských dětských skupin: sds@mpsv.cz