Rekvalifikace pro zaměstnance

1. Životní událost

Jsem zaměstnavatel a moji zaměstnanci potřebují rekvalifikaci.

2. Způsoby podání

Způsob podání tiskopisů.

3. Obecné informace

Žádost o úhradu nákladů na zabezpečení rekvalifikace zaměstnanců podle § 110 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Žádost podává jen zaměstnavatel.

Zaměstnaneckou rekvalifikací se rozumí získání, zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace zaměstnanců v zájmu jejich dalšího pracovního uplatnění u zaměstnavatele (§ 110 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

4. Vznik nároku

Zaměstnavatelům nebo rekvalifikačním zařízením, které pro zaměstnavatele rekvalifikaci zaměstnanců zajišťují a kteří provádějí rekvalifikaci v zájmu dalšího pracovního uplatnění svých zaměstnanců, mohou být na základě písemné dohody s příslušným Úřadem práce ČR plně nebo částečně hrazeny náklady spojené s touto činností (§ 110 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). V tomto případě lze hradit pouze náklady na realizaci rekvalifikačního kurzu (kurzovné), nikoli náhradu mzdy, která přísluší rekvalifikovanému zaměstnanci po dobu rekvalifikace realizované v pracovní době, ani např. cestovné nebo náklady na ochranné pracovní prostředky.

Žádosti zaměstnavatelů o finanční příspěvek na rekvalifikaci zaměstnanců přijímá příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR, na kterém je možno obdržet formulář žádosti.