2016/16007 Ve věci poskytnutí informací o plnění povinnosti zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a to formou poskytnutí odvodu do státního rozpočtu

Ve věci poskytnutí informací o plnění povinnosti zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a to formou poskytnutí odvodu do státního rozpočtu

2016/16007

Menu