2014/65236-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se materiálu „Informace o plnění opatření pro řešení sociálních nepokojů podle usnesení vlády č. 935 ze dne 11. 12. 2013, k opatřením pro řešení sociálních nepokojů“

Ve věci informací a podkladů týkajících se materiálu „Informace o plnění opatření pro řešení sociálních nepokojů podle usnesení vlády č. 935 ze dne 11. 12. 2013, k opatřením pro řešení sociálních nepokojů“

2014/65236-112

Menu