2014/10596-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se oblasti náhradního plnění