2011/7052-422 Pojištění agentury zprostředkovávající zaměstnání

Pojištění agentury zprostředkovávající zaměstnání

2011/7052-422

Dotaz:

(ze dne 25. 1. 2011)

Žádáme tímto v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informace, jak postupovat v souladu s novelou zákona č. 435/2004 Sb.

Dle § 58a novely zákona č. 435/2004 Sb. musí být agentura zprostředkovávající zaměstnání dle § 14 odst. 1 píms. b) tohoto zákona pojištěna pro případ svého úpadku a pro případ úpadku uživatele.

Žádáme tímto o stanovisko k následujícím bodům:

  1. Zda se povinnost pojistit vztahuje i na agenturu, která sice má povoleno přidělování zaměstnanců dle § 14 odst. 1 písm. b), nicméně žádné zaměstnance nikam nepřiděluje a nikdy nepřidělovala.
  2. Pokud povinnost pojistit se musí splnit i agentura podle bodu 1, jaká je požadovaná výše pojistného plnění a podle jakého klíče bylo toto plnění stanoveno.
  3. Jak postupovat v případě, že agentura nemůže tuto zákonnou povinnost splnit z důvodu neexistence subjektu, který by takové pojištění nabízel.

Odpověď odboru realizace služeb zaměstnanosti:

Ministerstvu práce a sociálních věcí bylo doručeno Vaše podání, ve kterém žádáte o vyjádření k postupu pojištění agentury práce vyplývající z novely zákona o zaměstnanosti.

Podle nové právní úpravy zákona o zaměstnanosti by měla agentura práce, která vykonává činnost zprostředkování zaměstnání formou tzv. dočasného přidělení k výkonu práce fyzických osob u uživatele, Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“) ve stanovené lhůtě doložit doklad o pojištění.

V současné době je otázka pojištění agentur práce velmi intenzivně řešena ve spolupráci s Asociací poskytovatelů personálních služeb a Českou asociací pojišťoven. O výsledku těchto jednání budou agentury práce neprodleně informovány. Aktuální informace k dané problematice budou také zveřejňovány na stránkách integrovaného portálu ministerstva http://portal.mpsv.cz/sz v části „Pro zaměstnavatele“.

Menu