2011/69190-21 Počet vyplácených RP rodičům, kteří osobně pečují o děti dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené

Počet vyplácených RP rodičům, kteří osobně pečují o děti dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené

2011/69190-21

Dotaz:

(ze dne 15. 9. 2011)

Dobrý den,
žádám o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb z oblasti státní sociální podpory:

Dle stávající právní úpravy "má rodič u zdravotně postižených dětí nárok ode dne posouzení dítěte jako dítěte dlouhodobě zdravotně postiženého nebo dlouhodobě těžce zdravotně postiženého na rodičovský příspěvek v základní výměře (7 600 Kč) do 7 let věku dítěte, a to bez ohledu na dříve zvolenou možnost čerpání rodičovského příspěvku (před posouzením zdravotního stavu dítěte). Pokud tomuto dítěti náleží příspěvek na péči (podle zákona o sociálních službách), má rodič nárok na rodičovský příspěvek v poloviční výši. Pokud rodič pečuje o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené a toto dítě nepobírá příspěvek na péči, náleží rodičovský příspěvek v nižší výměře (3 000 Kč) od 7 do 15 let věku dítěte." (citace ze stránek MPSV) Nově připravené zákony sociální reformy však s účinnosti od 1.1.2012 prodloužený rodičovský příspěvek z důvodu nepříznivého zdravotního stavu dítěte ruší. Zajímá mne, kolik rodičů takových dětí v současné době tento příspěvek pobírá, a to:

  1. rodičovský příspěvek v základní výměře do 7 let věku (bez souběhu s příspěvkem na péči)
  2. rodičovský příspěvek v poloviční výši (souběh s příspěvkem na péči)
  3. rodičovský příspěvek v nižší výměře u dětí od 7 do 15 let věku (bez souběhu s příspěvkem na péči).

Děkuji za odpověď.

Odpověď oddělení metodiky dávkových systémů:

Vážená paní,
seznámili jsme se s Vaším podáním, které bylo na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR doručeno prostřednictvím elektronické pošty dne 15. 9. 2011, týkajícím se žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci dávky státní sociální podpory rodičovský příspěvek (RP), konkrétně počtu RP vyplácených rodičům pečujícím o děti dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené.

Dle statistických údajů o počtu dávek SSP za období srpen 2011 byl ve vámi požadovaných případech RP vyplácen v těchto počtech:

RP v základní výměře do 7 let věku bez souběhu s příspěvkem na péči (PnP) 2 208 žádostí
RP v poloviční výši se souběhem s PnP 2 331 žádostí
RP v nižší výměře u dětí od 7 do 15 let věku 676 žádostí
Menu