2011/16822-311 Zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných na MPSV

Zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných na MPSV

2011/16822-311

Dotaz:

(ze dne 24.2.2011)

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Na základě výše zmíněného zákona, bychom Vás rádi požádali o informaci, kolik zaměstnanců na hlavní pracovní poměr dle par. 33 zák. 262/2004 Sb., zaměstnává Ministerstvo práce a sociálních věcí a kolik z tohoto počtu je osobami zdravotně znevýhodněnými, nebo-li uznány osobami zdravotně znevýhodněnými I., II. čl. III. stupně dle zák. 306/2008 Sb.

Odpověď ředitele odboru personálního:

Vážená paní,
k Vaší žádosti sdělujeme:

Ministerstvo práce a sociálních věcí má 714 systemizovaných míst a v současné době zaměstnává 22 osob se zdravotním znevýhodněním.

Menu