2008/9956-4 Podmínky pro zřizování a obsazování veřejně prospěšných prací

Podmínky pro zřizování a obsazování veřejně prospěšných prací

2008/9956-4

Dotaz:

(ze dne 5.2.2008)

S odkazem na znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím podávám tímto žádost o poskytnutí následující informace:

Vydalo MPSV za účelem úpravy podmínek pro zřizování a obsazování veřejně prospěšných prací dle § 112 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (vyjma zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 518/2004 Sb.) jinou právní normu, např. metodický pokyn či instrukci zaměřené na řešení této otázky nebo obecněji zaměřené na nástroje aktivní politiky zaměstnanosti?

Pokud ano, žádám touto cestou o poskytnutí těchto předpisů, nebo sdělení, kde jsou tyto informace zveřejněny a jakou formou.

Odpověď oddělení podpor zaměstnanosti:

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Vám v příloze zasíláme Metodický pokyn č. 8/2004 "Nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti". Upozorňujeme, že metodický pokyn v současné době již nekoresponduje s některými řídícími akty a stanovisky určenými úřadům práce. Z tohoto důvodu je v současné době připravována Normativní instrukce, tj. interní řídící akt, který Metodický pokyn č. 8/2004 nahradí.

Menu