2006/43912-104 Údaje o počtu nevidomých v ČR a věcných a finančních dávkách pro nevidomé

Údaje o počtu nevidomých v ČR a věcných a finančních dávkách pro nevidomé

2006/43912-104

Dotaz:

Dne 12.7.2006 požádal žadatel o poskytnutí následujících údajů:
Jaká je incidence a prevalence praktické slepoty a úplné slepoty v ČR?
Jaké věcné a finanční dávky sociální péče jsou v ČR poskytovány osobám s praktickou a úplnou slepotou a jaká byla výše těchto dávek v ČR za poslední sledované období (např. za rok 2004)?
Tyto údaje použiji v rámci studie, jaké finanční břemeno představuje slepota pro fondy zdravotního a sociálního zabezpečení v ČR.

Odpověď oddělení tiskového:

Vážený pane,
pokud se jedná o incidenci a prevalenci praktické slepoty a úplné slepoty v ČR, pak se prosím obraťte na Ministerstvo zdravotnictví.

Dávky sociální péče jsou poskytovány dle Vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákona ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení v platném znění. Výčet těchto dávek naleznete na našich internetových stránkách na adrese: http://www.mpsv.cz/cs/5.

O informace o osobách s praktickou a úplnou slepotou se prosím obraťte na Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, který sleduje diagnózy na adrese: http://www.uzis.cz/. Ministerstvo práce má statistiku pouze za jednotlivé dávky sociální péče, které jsou poskytovány v rámci péče o těžce zdravotně postižené občany a staré občany, které Vám zasílám v příloze (Statistická ročenka za rok 2004).

Pokud se jedná o Váš dotaz, jaké finanční břemeno představuje slepota pro fondy zdravotního a sociálního zabezpečení, pak se prosím obraťte na Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky.

Menu