Jmenný seznam zaměstnanců

Jedná se přílohu k Žádosti o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce.

Formuláře PDF můžete vytisknout a vyplnit perem nebo strojem, formuláře DOC a XLS můžete vyplnit na počítači a vytisknout.