Jmenný seznam zaměstnanců

V roce 2021 skončí účinnost dohod o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce u většiny zaměstnavatelů působících na chráněném trhu práce. Dohoda o uznání zaměstnavatele se uzavírá na dobu 3 let. Pokud nejpozději do 3 měsíců po uplynutí této doby zaměstnavatel opětovně požádá Úřad práce ČR o uzavření dohody o uznání zaměstnavatele, uzavírá se tato dohoda na dobu neurčitou. V případě, že zaměstnavatel předpokládá, že po uplynutí doby účinnosti první dohody požádá o uzavření dohody o uznání na dobu neurčitou, doporučuje se, aby tak učinil s dostatečným časovým předstihem před skončením účinnosti první dohody o uznání. V této souvislosti je důležité připomenou, že příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce nenáleží za dobu, kdy zaměstnavatel nemá účinnou dohodu o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

Jedná se přílohu k Žádosti o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce.

Formuláře PDF můžete vytisknout a vyplnit perem nebo strojem, formuláře DOC a XLS můžete vyplnit na počítači a vytisknout.