Tiskové zprávy


Nezaměstnanost v červnu nepřekročila osm procent

Ke 30. červnu 2009 evidovaly úřady práce celkem 463 555 osob. Je to sice o 5 994 uchazečů o zaměstnání víc než ke konci předchozího měsíce, ale podstatně méně než nárůst v...

Zjistit více

1. 7. 2009

Povinnosti zaměstnavatele v horkých dnech

Vysoké teploty více zatěžují organismus a zhoršují pracovní podmínky. Důležitou povinností zaměstnavatele je zajistit pro zaměstnance nápoje na pracovištích.

Zjistit více

1. 7. 2009

Shrnutí českého předsednictví v oblasti...

České předsednictví si v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí vytyčilo čtyři základní priority: volný pohyb pracovníků, zvyšování zaměstnanosti a pružnosti trhu práce,...

Zjistit více

1. 7. 2009

Výrazná pomoc nezaměstnaným

„Jednou z našich priorit je zmírnění dopadu ekonomické krize na lidi, kteří ztratili zaměstnání. Proto chceme zvýšit na přechodné období od 1. 11. 2009 do 31. 12. 2010 podporu v...

Zjistit více

1. 7. 2009

Všichni posudkoví lékaři jsou součástí ČSSZ

Od 1. července 2009 existuje pouze jedna lékařská posudková služba (LPS). Po třech letech se z úřadů práce do České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), konkrétně na okresní...

Zjistit více

1. 7. 2009

Změny v sociálních službách a pojistném od 1....

Jednou z priorit Ministerstva práce a sociálních věcí je zajistit kvalitní péči těm, kteří ji skutečně potřebují. Proto se od 1. srpna 2009 zvyšuje příspěvek na péči pro lidi s...

Zjistit více

1. 7. 2009

Změny v zákoně o sociálních službách

Prvním srpnem nabývá účinnosti novela zákona o sociálních službách, jež vnáší do současného systému několik zásadních změn. Jde zejména o zvýšení měsíčního příspěvku pro lidi s...

Zjistit více

1. 7. 2009

5. výročí Evropského sociálního fondu v ČR:...

U příležitosti pátého výročí realizace projektů Evropského sociálního fondu (ESF) v České republice dnes (10. 6. 2009) v Plzni probíhá konference mapující pět let investování do...

Zjistit více

1. 6. 2009

EURES-T Bavorsko – Čechy: Kam se ubírá...

Hlavní směry a strategie společného fungování v letech 2010 – 2013. To bylo téma jednání Řídícího výboru česko-bavorského příhraničního partnerství, které se konalo 19. června...

Zjistit více

1. 6. 2009

Lidem postiženým povodněmi pomůže stát

Na řadě míst v České republice byl vyhlášen 2. či 3. stupeň povodňové aktivity. Vzhledem k tomu, že se mohou někteří občané ČR dostat v důsledku živelní pohromy do nesnází, je...

Zjistit více

1. 6. 2009

Ministr Petr Šimerka zasedne v čele Rady pro...

V Lucemburku dnes začne zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele ve formaci ministrů práce a sociálních věcí. Českou delegaci povede a...

Zjistit více

1. 6. 2009

MPSV vydalo publikaci pro lidi postižené povodní

Praktické rady, jak je to s volnem, pokud se odstraňují následky povodní, jak žádat o mimořádnou okamžitou pomoc, jak postupovat v případě, když velká voda poničila či odnesla...

Zjistit více

1. 6. 2009

Nezaměstnanost se v květnu udržela na 7,9%

V květnu přibylo v evidenci úřadů práce ve srovnání s dubnem pouze 835 uchazečů, což představuje stagnaci nezaměstnanosti na úrovni 7,9 %. Pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán...

Zjistit více

1. 6. 2009

Rada EPSCO v Lucemburku završila práci českého...

Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka a ministr pro lidská práva a národnostní menšiny Michael Kocáb včera zasedli v čele Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví...

Zjistit více

1. 6. 2009

Úřady práce pomáhají obcím s organizací veřejné...

Od začátku letošního roku do 15. června vzniklo v rámci veřejně prospěšných prací 69 pracovních míst koordinátorů veřejné služby. Pracovní místa zřizují obce k zajištění nového...

Zjistit více

1. 6. 2009

Bilance dopadů změn v sociální politice 2008

Stručná bilance dopadů sociálních reforem za rok 2008. Naprostá většina bodů programového prohlášení byla v rezortu práce a sociálních věcí v tomto zkráceném volebním období...

Zjistit více

1. 5. 2009

Nezaměstnanost v dubnu stoupla na 7,9 %

Míra registrované nezaměstnanosti stoupla v dubnu 2009 na 7,9 % (o 0,2 p.b.) na 456 726 lidí bez práce (o necelých 8 tisíc osob). Tempo zvyšování nezaměstnanosti se ve srovnání...

Zjistit více

1. 5. 2009

Priority Ministerstva práce a sociálních věcí

Na dnešní tiskové konferenci představil ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka priority MPSV, které budou věcně a časově dány mandátem této vlády.

Zjistit více

1. 5. 2009

Summit nabídl cestu ke snížení nezaměstnanosti

V Praze se dnes sešli vrcholní zástupci zemí současné sociální Trojky (České republiky, Švédska a Španělska), Evropské komise a evropských sociálních partnerů, aby projednali...

Zjistit více

1. 5. 2009

Belgie otevřela pracovní trh dalším osmi státům...

Česká republika vítá rozhodnutí belgické vlády ukončit přechodné období pro volný pohyb osob pro 8 členských zemí, které přistoupily k Evropské unii 1. 5. 2004.

Zjistit více

1. 4. 2009