Výrazná pomoc nezaměstnaným

1. 7. 2009

„Jednou z našich priorit je zmírnění dopadu ekonomické krize na lidi, kteří ztratili zaměstnání. Proto chceme zvýšit na přechodné období od 1. 11. 2009 do 31. 12. 2010 podporu v nezaměstnanosti a prodloužit podpůrčí dobu pro její vyplácení. Novela je předložena k podpisu prezidentu republiky,“ říká Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí.